Vizija, misija i vrijednosti

Naša vizija

Our Vision is to actively protect and enhance people's lives.

 • Actively (Aktivno): Kroz osiguranje, mi igramo aktivnu i vodeću ulogu u poboljšanju života ljudi.
 • Protect (Zaštititi): Mi smo posvećeni srži osiguranja – upravljanju i ublažavanju rizika kako pojedinaca tako i ustanova.
 • Enhance (Poboljšati): Pored toga, Generali je posvećen stvaranju vrijednosti.
 • People (Ljudi): Mi veoma brinemo o budućnosti i životu naših klijenata i naših zaposlenih.
 • Lives (Životi): Konačno, mi utičemo na kvalitet života ljudi; bogatstvo, bezbjednost, savjeti i usluge dugoročno imaju odlučujuću ulogu u poboljšanju izabranog načina života ljudi.

Naša misija

Our Mission is to be the first choice by delivering relevant and accessible insurance solutions.

 • First choice (Prvi izbor): Logička i prirodna radnja koja priznaje najbolju ponudu na tržištu, na osnovu jasnih prednosti i benefita.
 • Delivering (Pružanje): Mi obezbjeđujemo dostignuća koja teže najvišim performansama.
 • Relevant (Relevantan): Predviđajući ili ispunjavajući potrebe ili mogućnosti stvarnog života, prilagođene lokalnim i ličnim potrebama i navikama, koje se doživljavaju kao vrijedne.
 • Accessible (Pristupačan): Prije svega jednostavno i lako za pronaći, razumjeti i koristiti; uvijek dostupno po konkurentnoj cijeni za novac.
 • Insurance Solutions (osiguravajuća rješenja): Naš cilj je da nudimo i krojimo sjajnu kombinaciju zaštite, savjeta i usluga.

Naše vrijednosti

Deliver on the promise

 • Mi se dugoročnim ugovorima uzajamnog povjerenja vezujemo sa našim ljudima, klijentima i drugim zainteresovanim stranama; sav naš rad je u vezi sa poboljšanjem života naših klijenata.
 • Sa disciplinom i integritetom se obavezujemo da ćemo sprovesti ovo obećanje u djelo utičući na taj dugoročni odnos.

Value our people

 • Mi cijenimo naše ljude, podstičemo raznolikost i ulažemo u kontuinirano učenje i rast stvarajući transparentno, kohezivno i pristupačno radno okruženje. Razvoj naših ljudi će obezbijediti dugoročnu budućnost naše kompanije.

Live the community

 • Ponosni smo što pripadamo globalnoj Grupi koja ima snažan, stabilan i dugoročan odnos na svim tržištima na kojima poslujemo. Naša tržišta su naši domovi.

Be open

 • Mi smo radoznali, pristupačni i osviješćeni ljudi, otvorenih i raznovrsnih stavova koji žele da gledaju na stvari iz različite perspektive.