Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Usluge Generali dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja mogu se koristiti u:

 • zdravstvenim ustanovama koje su u mreži Generali Osiguranja Montenegro i sa kojima kompanija sarađuje,
 • zdravstvenim ustanovama koje nisu u mreži Generali Osiguranja Montenegro.

Ako osiguranici koriste usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u okviru mreže ustanova sa kojima sarađujemo, ne plaćaju troškove liječenja. Ukoliko koriste usluge zdravstvenih ustanova koje su van naše mreže, osiguranici plaćaju troškove i nakon toga podnose zahtjev za refundaciju troškova.

Za refundaciju troškova specijalističkih pregleda, neophodno je dostaviti sljedeća dokumenta:

 • popunjen i potpisan zahtjev za prijavu štete van mreže,
 • izveštaj sa specijalističkog pregleda sa jasno navedenim razlogom javljanja na isti,
 • originalni račun za primljene usluge.

Za refundaciju troškova laboratorijskih analiza, neophodno je dostaviti sljedeća dokumenta:

 • popunjen i potpisan zahtjev za prijavu štete van mreže,
 • izvještaj ili uput ljekara iz državne ili privatne zdravstvene ustanove sa upisanom dijagnozom i pojedinačno indikovanim laboratorijskim analizama koje je potrebno uraditi,
 • rezultate laboratorijskih analiza,
 • originalni račun za primljene usluge.

Za refundaciju troškova dijagnostičkih procedura, neophodno je dostaviti sljedeća dokumenta:

 • popunjen i potpisan zahtjev za prijavu štete van mreže,
 • izvještaj ili uput ljekara iz državne ili privatne zdravstvene ustanove sa upisanom dijagnozom i navedenom dijagnostičkom procedurom koju je potrebno uraditi,
 • izvještaj sa dijagnostičke procedure,
 • originalni račun za primljene usluge.

Za refundaciju troškova lijekova, neophodno je dostaviti sljedeća dokumenta:

 • popunjen i potpisan zahtjev za prijavu štete van mreže,
 • ljekarski izvještaj ili recept sa jasno navedenim nazivom lijeka koji je kupljen,
 • originalni račun za kupljene lijekove.

Za refundaciju troškova stomatoloških usluga, neophodno je dostaviti sljedeća dokumenta:

 • popunjen i potpisan zahtjev za prijavu štete van mreže,
 • ljekarski izvještaj stomatologa sa opisom ukazane usluge i broj zuba na kojima je pružena usluga. Za pojedinačne stomatološke radove, a po nalogu ljekara cenzora, neophodno je dostaviti snimak nakon urađenih radova.

Za refundaciju troškova preventivog pregleda, neophodno je dostaviti sljedeća dokumenta:

 • popunjen i potpisan zahtjev za prijavu štete van mreže,
 • ljekarski izvještaj sa obavljenih preventivnih pregleda,
 • originalni fiskalni račun za primljene usluge.

Ljekarski izvještaji potrebno je da budu ovjereni pečatom i potpisom ljekara koji je ukazao medicinski tretman.

Kompletna dokumentacija podnosi se na adresu:

 • Generali Osiguranje Montenegro AD Podgorica
  Kralja nikole 27A/VI,
  81000 Podgorica