Kasko osiguranje

Štetu na kasko osiguranom vozilu možete prijaviti dolaskom u prostorije Generali Osiguranja Montenegro.

Dokumentacija neophodna za prijavu štete:

 1. formular za prijavu štete - potpuno i čitko popunjen, sa potpisom vlasnika vozila ili ovlašćenog lica, a za pravna lica s pečatom privrednog društva,
 2. kopija polise kasko osiguranja,
 3. zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode Ministarstva unutrašnjih poslova,
 4. zapisnik o oštećenju motornog vozila ili druge stvari (sastavlja ga ovlašćeni procenitelj šteta Generali Osiguranja Montenegro),
 5. kopija lične karte vlasnika oštećenog vozila (kad je oštećeni fizičko lice),
 6. kopija saobraćajne dozvole,
 7. kopija kartice tekućeg računa vlasnika vozila,
 8. popunjene instrukcije za plaćanje od strane vlasnika vozila (ovlašćenog lica),
 9. kopija vozačke dozvole lica koje je u trenutku nastanka štetnog događaja upravljalo vozilom.

Za prijavu krađe vozila neophodno je dostaviti i:

 • sve ključeve vozila,
 • polisu kasko osiguranja,
 • saobraćajnu dozvolu (orginal),
 • potvrdu da je krađa vozila prijavljena nadležnom organu Ministarstva unutrašnjih poslova.