Osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja

Kada se dogodi osigurani slučaj neophodno je o tome obavijestiti Generali Osiguranje Montenegro. Da bi procedura za naknadnu štete bila što brža, neophodno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

1. U slučaju povrede - invaliditeta

 • formular prijave štete od nesrećnog slučaja ovjeren od strane poslodavca kog kojeg je oštećeni u radnom odnosu,
 • povrednu listu - ukoliko je ugovoreno pokriće osiguranja isključivo za povrede na radu,
 • izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova - zapisnik, ukoliko je nesrećan slučaj nastao kao posljedica saobraćanje nezgode,
 • kompletna medicinska dokumentacija od prve ukazane pomoći do završetka liječenja,
 • kopija lične karte osiguranika,
 • kopija kartice tekućeg računa osiguranika.

2. U slučaju smrti uslijed nesrećnog slučaja

 • dokaz o događaju (prijava o povredi na poslu, izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova - zapisnik),
 • izvještaj ljekara o uzroku smrti,
 • dokaz i podaci o zakonskim nasljednicima, korisnicima osiguranja (mjerodavno je pravosnažno rješenje sa ostavinske rasprave),
 • prijavu štete potpisuje zakonski nasljednik, a podatke o nasljednicima u formularu prijave štete upisuje osiguravač,
 • izvod iz matične knjige umrlih,
 • kopiju lične karte nasljednika,
 • kopiju kartice tekućeg računa nasljednika.

3. U slučaju prirodne smrti (smrti uslijed bolesti) dostavlja se dokumentacija kao u tački 2, bez dokaza o događaju

4. Dnevna naknada za bolovanje zbog povrede

 • medicinska dokumentacija o ukazanoj prvoj pomoći i druga medicinska dokumentacija koja ukazuje na neophodnost bolovanja,
 • kopija hranarinskih doznaka za bolovanje zbog povrede (Izveštaj o privremenoj spriječenosti za rad),
 • kopija prijave povrede na radu, ako je povreda bila na radu.

5. Troškovi liječenja

 • originalni računi troškova liječenja uslijed nesrećnog slučaja,
 • neophodnu dokumentaciju dostaviti na adresu:
  GENERALI Osiguranje Montenegro AD Podgorica
  Kralja Nikole 27A/VI
  81000 Podgorica