Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Briga o zdravlju jedan je od glavnih prioriteta u životu svakog čovjeka. Ulaganje u zdravstveno osiguranje je ulaganje u zdraviji i srećniji život.

Prateći potrebe tržišta, Generali Osiguranje Montenegro je razvilo najširu ponudu zdravstvenih osiguranja na tržištu namenjenih poslodavcima, organizacijama i drugim institucijama.

Brinite o svom zdravlju uz dobrovoljna zdravstvena osiguranja Generali Osiguranja Montenegro.

Vrhunska usluga i privilegovan tretman osiguranika obezbijeđeni su preko mreže najeminentnijih zdravstvenih ustanova sa kojima sarađujemo.

U našoj mreži nalaze se zdravstvene ustanove iz svih grana medicine.

Briga o klijentima i pružanje brze i efikasne zdravstvene zaštite osnovni su principi našeg poslovanja. Zato smo osnovali i Medic Call Centar, službu besplatne telefonske medicinske pomoći osiguranicima, dostupnu 24 sata dnevno 365 dana u godini.

Ponuda zdravstvenih osiguranja Generali Osiguranja Montenegro sastoji se iz:

  • Kolektivna zdravstvena osiguranja
    • Kolektivno kombinovano zdravstveno osiguranje u zemlji i inostranstvu
    • Kolektivno osiguranje lica za slučaj težih bolesti
    • Kolektivno osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija