Kolektivna zdravstvena osiguranja

Često nije lako doći ni do pravog ljekara niti dobiti kvalitetnu medicinsku uslugu, a vrijeme od zakazivanja pregleda do odlaska u zdravstvenu ustanovu može da potraje veoma dugo.

Zato Generali Osiguranje Montenegro nudi kolektivno zdravstveno osiguranje - efikasno rješenje koje vam u svakom trenutku obezbjeđuje vrhunske medicinske usluge u odabranim klinikama. Kolektivno zdravstveno osiguranje namijenjeno je poslodavcima, organizacijama, institucijama i drugim pravnim licima, koji na ovaj način svojim zaposlenima, korisnicima usluga, članovima i njihovim porodicama obezbjeđuju viši nivo zdravstene zaštite. Ova vrsta osiguranja ugovara se nezavisno od obaveznog državnog zdravstvenog osiguranja, a mogu se osigurati domaća i strana lica čija je zemlja boravišta, u trenutku zaključenja osiguranja Crna Gora.

Ova vrsta osiguranja pokriva troškove bolničkog i vanbolničkog liječenja, te troškove zdravstvene zaštite trudnica i novorođenčadi. Uz osnovni paket dodatno se može ugovoriti pokrivanje troškova sistematskih pregleda, oftalmoloških i stomatoloških usluga i troškova lijekova prepisanih na recept. Mogu se ugovoriti različite kombinacije pokrića i osiguranih suma zavisno od potreba i mogućnosti poslodavca, organizacije, institucije ili drugog pravnog lica koje ugovara osiguranje.

Preko mreže najeminentnijih zdravstvenih ustanova obezbjeđuje se privilegovan tretman osiguranika, kao i nadoknada troškova liječenja, koji u nekim slučajevima mogu biti jako visoki.

Korišćenje kolektivnog zdravstvenog osiguranja olakšava naš Medic Call Centar, na čije usluge možete računati 24 časa dnevno tokom cijele godine.