Medic Call Centar

U prilici smo da izađemo u susret vašim potrebama i pružimo vam novu uslugu u okviru zdravstvenog osiguranja, koja će učiniti naš program posebnim i izdvojiti ga iz ponude ostalih programa osiguranja i osiguravajućih kuća u Crnoj Gori.

Želimo da putem medicinske asistencije kroz mrežu zdravstvenih ustanova Generali Osiguranja Montenegro, obezbijedimo bržu i efikasniju zdravstvenu zaštitu naših osiguranika. Zato smo formirali telefonsku službu za pružanje besplatne medicinske pomoći našim osiguranicima.

Telefonska služba besplatne medicinske asistencije stoji na raspolaganju svim našim osiguranicima 24 časa dnevno, 365 dana u godini. Medic Call Centar organizovan je tako da besplatnu medicinsku asistenciju pružaju zaposleni ljekari i medicinski radnici, koji su vam na raspolaganju za sljedeće usluge:

  • pružanje prve informativne pomoći u ublažavanju simptoma navedenih u telefonskom razgovoru;
  • davanje besplatnih medicinskih savjeta;
  • savjetovanje i informisanje osiguranika o obimu i vrsti ugovorenog pokrića i načinu korišćenja zdravstvene kartice Generali Osiguranja Montenegro;
  • upućivanje na ljekara i zdravstvene ustanove, informisanje osiguranika o imenima, brojevima telefona i adresama ljekara, stomatologa, bolnica iz naše mreže;
  • pomaganje osiguranicima u pronalaženju najbolje usluge u skladu sa njihovim individualnim potrebama;
  • zakazivanje pregleda u zdravstvenim ustanovama u terminima koji odgovaraju osiguranicima;
  • praćenje i kontrolisanje realizacije dogovorenih usluga sa klinikama i usaglašavanje standarda kvaliteta članica Mreže klinika;
  • informisanje osiguranika prilikom prijave osiguranog slučaja;
  • odgovaranje na pitanja u vezi sa odštetnim zahtjevima predatim Generali Osiguranju Montenegro;
  • odgovaranje na pritužbe u pružanju usluga zdravstvene zaštite.

Novom organizacijom Sektora za likvidaciju odštetnih zahtjeva obezbijedili smo i efikasnu isplatu šteta, tako da sada od dana prijema zahtjeva do njegove kompletne realizacije u prosjeku protekne šest dana.