Imovinska osiguranja

Ulaganje u imovinu zahtijeva velika finansijska sredstva. Potencijalni nemili događaji, koje vrlo često ne možete kontrolisati niti predvidjeti, mogu značajno ugroziti imovinu i nanijeti velike materijalne štete, koje iziskuju nova novčana ulaganja. Najbolji način da pravovremeno  preduprijedite moguće nastale štete i obezbijedite novčanu naknadu koja će vam svakako umanjiti gubitke – jeste osiguranje imovine.

Dakle, predmet osiguranja je materijalno dobro, čija se vrijednost može iskazati novčano, samim tim se i materijalne štete koje nastaju izražavaju u novcu.

Cilj osiguranja imovine je naknada štete u odgovarajućem novčanom iznosu. Kod osiguranja imovine postoji materijalni interes da se šteta koja može nastati na nekom dobru nadoknadi ali se pri tome vodi računa da se materijalna dobra osiguravaju samo na iznos njihove realne vrijednosti.

U okviru imovinskih osiguranja, Generali Osiguranje Montenegro vam nudi:

Radi prevencije i prve zaštite od posljedica većih razmjera u slučaju potencijalnih nemilih događaja, podsjećamo vas da vodite računa o ispravnosti:

  • gromobranske instalacije - kontrola gromobranske instalacije vrši se svakih šest godina;
  • hidrantske mreže - kontrola hidrantske mreže koja uključuje i mjerenje pritiska vode u mreži vrši se najmanje jednom u šest mjeseci. Ispitivanje vodenim pritiskom crijeva u hidrantskim ormarima vrši se najmanje jednom godišnje;
  • aparata za gašenje požara - kontrola ispravnosti aparata za gašenje požara vrši se najmanje jednom u šest mjeseci.