Osiguranje imovine u privredi

Bilo da ste vlasnik malog, srednjeg ili velikog preduzeća, sasvim je sigurno da ste uložili velika novčana sredstva u imovinu, koja predstavlja jedan od osnovnih faktora vašeg poslovnog uspjeha. U skladu sa time, nema sumnje da vam je od značaja sigurnost te imovine, ali ipak često ne možete predvidjeti, niti uticati na događaje koji je mogu ugroziti i dovesti do velikih gubitaka.

Zato vam Generali Osiguranje Montenegro predlaže da osigurate imovinu u privredi, kako biste sebi obezbijedili finansijsku nadoknadu i umanjili potencijalne gubitke.

Polisom Generali Osiguranja Montenegro, vašu imovinu osiguravate od rizika:

 • požara;
 • provalne krađe i razbojništva;
 • izlivanja vode iz instalacija;
 • udara groma, oluje, grada;
 • pada letjelice;
 • uličnih manifestacija i demonstracija.

Imovina koju na ovaj način osiguravate od svih navedenih ili odabranih rizika, obuhvata:

 • osiguranje objekata u izgradnji i objekata u montaži;
 • osiguranje u slučaju požara i ostalih opasnosti;
 • osiguranje mašina od loma;
 • osiguranje računara;
 • osiguranje u slučaju provalne krađe i razbojništva;
 • osiguranje zaliha u hladnjacima;
 • osiguranje stakla od loma;
 • osiguranje od posljedica prekida rada;
 • osiguranje opšte odgovornosti.

Osigurajte imovinu na vrijeme kako biste izbjegli gubitke i obezbijedite sebi sigurno i uspješno poslovanje.

Uslovi osiguranja