Osiguranje od opšte odgovornosti

Osiguranje od opšte odgovornosti pokriva građansko pravnu odgovornost osiguranika za prouzrokovanu štetu usljed povrede tijela, narušavanja zdravlja ili smrti, kao i štetu koja može nastati usled oštećenja ili uništenja stvari trećih lica, prouzrokovanih iznenadnim i neočekivanim štetnim događajem.

Ova vrsta osiguranja pokriva odgovornost za prouzrokovanu štetu ako je nastala vršenjem određene djelatnosti, prilikom posjedovanja stvari ili uslijed nekih drugih svojstava koji su izvor opasnosti, a obuhvaćeni su polisom, odnosno uslovima osiguranja.

Osiguranjem od opšte odgovornosti obuhvaćeni su osigurani slučajevi nastali na teritoriji Republike Crne Gore, kao i u okviru geografskih područja Evrope, što u ovom slučaju uključuje: Island, Grenland, ostrva u Sjevernom moru, Kanarska ostrva, Madeirska ostrva, Kipar, Azurska ostrva, kao i azijske dijelove Turske i bivše Zajednice nezavisnih država.

Zaključivanjem osiguranja od opšte odgovornosti, Generali Osiguranje Montenegro vam pruža, kako finansijsku, tako i pravnu zaštitu od nastalih posljedica usljed određenog štetnog slučaja.

Pravna zaštita, koju vam kompanija Generali obezbeđuje, obuhvata:

 • ispitivanje odgovornosti osiguranika za nastalu štetu,
 • vođenje spora u ime osiguranika, ako oštećeni ostvaruje pravo na naknadu štete u parničnom postupku,
 • davanje svih izjava u ime osiguranika koje smatra cjelishodnima za zadovoljenje ili odbranu od neosnovanog ili pretjeranog zahtjeva za naknadu štete.

U okviru osiguranja od opšte odgovornosti, za pojedine izvore opasnosti, dodatno se mogu osigurati:

 • auto-servisi, auto-mehaničarske radionice i sl;
 • bolnice, lječilišta, sanatorijumi, dispanzeri, ambulante i sl;
 • društva;
 • društveno-političke zajednice;
 • garderoba;
 • građevinska, montažna i slična djelatnost;
 • kupališta, bazeni;
 • luke i javna skladišta;
 • poljoprivredna i šumska djelatnost;
 • priključne pruge, uspinjače, žičare, zakupljena željeznička stovarišta, dizalice i postrojenja za utovar i istovar;
 • putevi - održavanje;
 • škole, ustanove za vaspitanje, obrazovanje, čuvanje i slično;
 • ugostiteljska djelatnost;
 • vatrogasna društva;
 • zgrade i zemljišta (posjedovanje odnosno korišćenje);
 • životinje (držanje, gajenje i trgovina).

Osiguranje od odgovornosti obuhvata:

 • osiguranje od opšte odgovornosti (u užem smislu);
 • osiguranje proizvođača od odgovornosti za proizvode sa nedostatkom;
 • osiguranje odgovornosti poslodavca;
 • osiguranje profesionalne odgovornosti:
  • osiguranje profesionalne odgovornosti ljekara i medicinskog osoblja,
  • osiguranje profesionalne odgovornosti advokata
  • osiguranje profesionalne odgovornosti aktuara,
  • osiguranje profesionalne odgovornosti agenata za nekretnine,
  • osiguranje profesionalne odgovornosti posrednika u osiguranju,
  • osiguranje profesionalne odgovornosti računovođa i revizora,
  • osiguranje profesionalne odgovornosti stečajnih upravnika,
  • osiguranje profesionalne odgovornosti projektanata,
  • osiguranje odgovornosti direktora i članova uprave.
 • prevoz opasnih materija,
 • osiguranje odgovornosti iz djelatnosti.