Osiguranje robe u transportu (Cargo-osiguranje)

Osiguranje robe pokriva fizičko oštećenje ili gubitak vaše robe dok je u transportu zemljom, vodom ili vazduhom i obezbjeđuje značajne mogućnosti i troškovne prednosti ukoliko robu osigurate pravovremeno i na adekvatan način. Bilo da do oštećenja ili gubitka dođe tokom drumskog, željezničkog, pomorskog ili vazdušnog prevoza robe, u domaćem ili međunarodnom transportu, uz ovo osiguranje možete dobiti finansijsku nadoknadu na osnovu osiguranih rizika.

Koje rizike pokriva CARGO osiguranje?

Svi transportni rizici - pokriveni su svi transportni rizici gubitka ili oštećenja robe.

Osnovni rizici podrazumijevaju:

 • saobraćajne nezgode prevoznog sredstva (sudar, pad u vodu ili provaliju, klizanje, survavanje s mosta, odron zemljišta, pad aviona, potonuće i sl.),
 • požar,
 • elementarne nepogode (zemljotres, grom, nevrijeme, provala oblaka, poplava, sniježna mećava, odron zemljišta i sl.),
 • prodor riječne ili jezerske vode u vozilo, kontejner ili mjesto uskladištenja,
 • krađe koleta, djelimične krađe samo kod pakovane robe, krađe ili manjak robe tovarene u rinfuzi ukoliko su takva krađa ili manjak posljedica okolnosti koje su navedene u tački 1 - 3 ovog člana,
 • krađe prevoznog sredstva sa robom.

Dopunski rizici su pokriveni isključivo ako se posebno ugovore, a tu spadaju:

 • samozapaljenje, smrzavanje, odmrzavanje,
 • manjak, rasturanje, curenje iz bilo kog razloga,
 • kvar iz bilo kog razloga,
 • rat, štrajk,
 • rizik prevoza novca, sajamske ili izložbene robe i sl.

Kako možete ugovoriti CARGO osiguranje?

U okviru ove vrste osiguranja možete zaključiti:

 • pojedinačnu polisu, koja se ugovara za svaki prevoz (pošiljku) posebno,
 • generalnu polisu, koja obuhvata sve osiguranikove prevoze (pošiljke) unutar ugovorenog vremenskog perioda.