Europ Assistance kartice

Generali Osiguranje Montenegro sarađuje sa asistentskom kompanijom Europ Assistance kako bi svojim osiguranicima obezbijedilo brzu i kvalitetnu medicinsku, putnu i pravnu asistenciju.

Preko Europ Assistance osiguranicima je tokom boravka u inostranstvu obezbijeđeno davanje prvih ljekarskih savjeta u hitnim slučajevima, upućivanje na najbližeg ljekara ili zdravstvenu ustanovu, hitna dostava ljekova, organizovanje i plaćanje troškova medicinske evakuacije i repatrijacije i organizovanje usluga putne i pravne pomoći u inostranstvu.

Europ Assistance dostupna je preko dežurnog centra na brojeve telefona +361 46 53 644 ili putem faksa na broj +361 45 84 445. Kontakt telefon dežurnog centra asistentske kompanije Europ Assistance na raspolaganju vam je 24 časa dnevno i komunikacija se odvija na crnogorskom i engleskom jeziku.