Gdje se osigurati?

Polisu međunarodnog putnog osiguranja možete kupiti u poslovnicama Generali Osiguranja Montenegro i u turističkim agencijama širom Crne Gore.

Grad Adresa Telefon
Bar Makedonska 3b 030/319-119
Berane Mojsija Zečevića 24a 051/232-404
Bijelo Polje 3. Januar bb 050/430-484
Herceg Novi Mića Vavića bb 031/350-270
Pljevlja Kralja Petra 36
052/321-594
Podgorica 13. Jula 2a 020/238-595