Upotreba polise

Polisa međunarodnog putnog osiguranja se koristi kao sredstvo plaćanja usluga medicinske pomoći, a troškovi se u potpunosti prenose na osiguravajuću kompaniju ukoliko je dežurnom centru asistentske kompanije blagovremeno prijavljena potreba za pružanjem usluga asistencije.

Kada nastupi osigurani slučaj, osiguranik može koristiti polisu Generali Montenegro međunarodnog putnog osiguranja na jedan od sljedećih načina:

  • traženjem savjeta od dežurnog centra asistentske kompanije Europ Assistance pozivanjem call centra čiji broj je na poleđini polise,
  • davanjem polise na uvid hotelskom ljekaru, koji liječenju pristupa po prijemu pacijenta. Ljekar šalje polisu na fax dežurnog centra asistentske kompanije, a pokriće troškova se potvrđuje u roku od 24h;
  • davanjem polise na uvid ljekaru u lokalnoj medicinskoj ustanovi, koji liječenju pristupa po prijemu pacijenta. Ljekar šalje polisu na fax dežurnog centra asistentske kompanije, a pokriće troškova se potvrđuje u roku od 24h.

Ako je na putovanju sam pokrio troškove liječenja, osiguranik po povratku u zemlju podnosi zahtjev za refundaciju. Zahtjev se podnosi najkasnije 30 dana od završetka liječenja ili prevoza u zemlju prebivališta, a neophodna je sljedeća dokumentacija:

  • fotokopija pasoša i to: strane sa ličnim podacima i strane gdje se vidi ulaz i izlaz iz zemlje,
  • polisa, ili broj polise ukoliko je korisnik osiguran grupnom polisom,
  • originalni računi za liječenje ili lijekove,
  • medicinski izveštaj, koji sadrži dijagnozu i opis medicinskog tretmana,
  • popunjen formular - zahtjev za povraćaj sredstava.

Kompletiranu dokumentaciju osiguranik podnosi Generali Osiguranju Montenegro na adresu: Kralja Nikole 27a/VI sprat, 81000 Podgorica.