Vrste polisa

Polisom Generali Montenegro međunarodnog putnog osiguranja mogu se osigurati svi državljani Republike Crne Gore, starosti od 6 mjeseci do 80 godina, kao i strani državljani koji imaju prijavljeno prebivalište ili boravište u Republici Crnoj Gori. Stranim državljanima koji ispunjavaju uslove za putno osiguranje, polisa ne važi tokom boravka u Republici Crnoj Gori i tokom boravka u zemlji čiji su državljani ili gde imaju prijavljeno stalno mjesto prebivališta.

Polisa Generali Osiguranja Montenegro može biti:

  • Individualna
    Ovom polisom osigurava se jedna osoba, na čije je ime naznačeno na polisi.
  • Grupna
    Ovom polisom može biti obuhvaćeno 10 i više lica (mogu biti uključeni i djeca i odrasli). Polisu prati i spisak osiguranih osoba, iako ona glasi na prvu osobu sa spiska. Da bi polisa bila važeća neophodno je Generali Osiguranju Montenegro, prije puta poslati spisak osiguranika.
  • Porodična
    Ovom polisom mogu se osigurati samo roditelji i djeca. Namijenjena je tročlanim, četvoročlanim ili petočlanim porodicama sa maloljetnom decom, ne mlađom od 6 mjeseci, (roditelji sa jednim dijetetom, dvoje ili troje djece) koje putuju zajedno i istovremeno.
  • Multi polisa

U ponudi je kartica putnog zdravstvenog osiguranja koja pruža mogućnost osiguranja u inostranstvu u periodu 30 dana u toku jedne godine. Period osiguranja može se iskoristiti kroz više odlazaka u inostranstvo ili jednim putovanjem u trajanju od 30 dana. Kartica je namijenjena svim zaposlenima, članovima porodice, poslovnim partnerima i podrazumijeva najpovoljnije uslove osiguranja u inostranstvu.