Kasko osiguranje

Bilo da vaše motorno vozilo koristite za lične potrebe ili za potrebe posla kojim se bavite - poželjno je da ga obezbijedite od potencijalnih nemilih događaja koji vam se mogu desiti na putu. Najbolja i najpouzdanija zaštita motornih vozila je upravo - kasko osiguranje.

Kasko osiguranje motornih vozila pruža osiguravajuću zaštitu od oštećenja ili potpunog uništenja vozila, usljed različitih rizika. Kasko osiguranjem mogu se zaštititi sve vrste motornih vozila standardne izrade, kao i priključna, specijalna i radna vozila, motocikli, šinska vozila, radne mašine i njihovi sastavni dijelovi.

Generali Osiguranje Montenegro vam nudi tri obima pokrića kasko osiguranja:

 • osnovno kasko osiguranje;
 • dopunsko kasko osiguranje;
 • djelimično kasko osiguranje.

Kasko osiguranje može se ugovoriti sa sledećim rokovima trajanja:

 • sa određenim rokom trajanja za vrijeme od jedne godine ili kraće kratkoročno osiguranje,
 • višegodišnje sa određenim rokom trajanja (rok mora biti duži od godinu dana),
 • dugoročono sa neodređenim rokom trajanja (rok ne može biti kraći od godinu dana).

Za ovu vrstu osiguranja, osiguranici mogu birati teritorijalno pokriće:

 • Crna Gora i Srbija
 • Evropa

Potpuno kasko osiguranje

Ukoliko se odlučite da zaključite polisu potpunog kasko osiguranja vozila, Generali Osiguranje Montenegro vam nudi zaštitu od sljedećih rizika:

 • saobraćajne nezgode;
 • požara;
 • eksplozije (osim eksplozije nuklearne energije);
 • iznenadnog termičkog ili hemijskog djelovanja spolja;
 • pada ili udara predmeta koji nije sastavni dio predmeta osiguranja;
 • pada vazdušne letjelice;
 • manifestacija ili demonstracija;
 • zlonamjernih postupaka ili obijesti trećih lica;
 • oštećenja tapacirunga u osiguranom vozilu prilikom pružanja pomoći licima povrijeđenim u saobraćajnim nezgodama ili na drugi način;
 • namjerno prouzrokovane štete na osiguranoj stvari radi sprečavanja veće štete, kao i mjera preduzetih za smanjenje ili otklanjanje štete;
 • udara groma;
 • oluje;
 • grada;
 • sniježne lavine, kao i pada snijega i leda na vozilo;
 • odrona zemljišta ili obrušavanja zemljišta i stijena;
 • poplava, bujica i visokih voda.

Dopunsko osiguranje

Dopunsko osiguranje može se ugovoriti jedino ako je prethodno ugovoreno osnovno kasko osiguranje. Kao dopunska osiguranja mogu se ugovoriti:

 • osiguranje od rizika krađe vozila (provalna krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, prevara) cijelog vozila ili njegovih dijelova;
 • utaje (u slučaju vozila uzetih na lizing ili iznajmljenih od rent-a-car kompanija).

Osiguranje posebne opreme, prtljaga i slično

Predmet osiguranja mogu biti:

 • posebna oprema vozila (radio aparati, kasetofoni, CD-DVD uređaji, televizori, ..),
 • prtljag,
 • alat i pribor.

Djelimično kasko osiguranje

Djelimično kasko osiguranje ugovara se u okviru polise kasko osiguranja. Zaključivanjem djelimičnog kasko osiguranja obezbijeđena je osiguravajuća zaštita za:

 • sva stakla standardno ugrađena na vozilu (prednja, zadnja i bočna).

Ovaj paket osiguranja ne podrazumijeva zaštitu stakla ili plastike na svjetlosnim uređajima, ogledalima ili krovu vozila (uključujući i stakleni krov).