Najčešće postavljana pitanja

1. Šta je potrebno da bi se registrovalo vozilo?

Da bi se registrovalo vozilo potrebno je izvršiti uplatu:

a) PREMIJE OBAVEZNOG OSIGURANJA (snaga motora u KW);

b) TAKSE ZA REGISTRACIJU (radna zapremina), i to za:

  • javne puteve (radna zapremina);
  • republička administrativna taksa;
  • naknada za saobraćajnu dozvolu;
  • taksa za naljepnicu o tehničkoj ispravnosti vozila;
  • poseban porez na upotrebu motornog vozila (godište i radna zapremina) - samo za putnička vozila i motocikle;
  • naknada za AMS CG.

2. Može li se osiguranje platiti karticom?

Osiguranje se može platiti gotovinom i platnim karticama.

3. Šta se dešava ukoliko se na tehničkom pregledu ustanovi neki problem?

Ukoliko se na tehničkom pregledu ustanovi da vozilo nije ispravno, isto se upućuje na otklanjanje kvarova.

4. Da li neko može u ime vlasnika vozila izvršiti registraciju automobila?

Registraciju vozila može izvršiti samo vlasnik vozila ili neko drugo lice uz ovlašćenje dobijeno od vlasnika i ovjereno kod notara (važnosti do godinu dana) ili u opštini (važnosti šest mjeseci). Polisa osiguranja i sve uplatnice za takse glase na ime vlasnika vozila.

5. Koja je polisa važeća ukoliko osiguranik ima dvije polise?

Ukoliko osiguranik ima dvije polise (jedna je kratkoročna i uzeta je zbog dobijanja zelenog kartona) i dogodi se šteta, osiguranje važi po prvobitnoj polisi tj. po onoj uz koju su plaćene takse i porez i po osnovu koje je izvršena ovjera saobraćajne dozvole u MUP-u (važeća za MUP). Kratkoročna polisa uzeta od drugog osiguravajućeg društva radi dobijanja zelenog kartona je važeća za štete nastale u inostranstvu.

6. Šta se dešava ukoliko osiguranik izgubi polisu?

Ako osiguranik izgubi polisu, u svim filijalam i poslovnim jedinicama Generali Osiguranja Montenegro može preuzeti prepis svoje polise.