Šta je osiguranje od autoodgovornosti?

Iako je bezbjednost imperativ u saobraćaju, brojne su okolnosti koje mogu dovesti do neželjenih, a u isto vrijeme i neprijatnih događaja. Upravo zato, najvažnije je da uz osnovna vozačka dokumenta, sa sobom uvek imate polisu osiguranja od autoodgovornosti.

Osiguranje od autoodgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje se zaključuje prilikom registracije motornih vozila. Funkcija osiguranja od autoodgovornosti je da osiguranika zaštiti u slučaju da pričini štetu trećem licu, tako što će troškove koje bi inače platio osiguranik, platiti vaša osiguravajuća kuća, odnosno Generali Osiguranje Montenegro.

Generali Osiguranje Montenegro isplaćuje štetu u iznosu propisanom zakonom, bez obzira na to ko je u trenutku nezgode upravljao vozilom kojim je šteta pričinjena. Polisa osiguranja od autoodgovornosti glasi na vozilo, a ne na vlasnika vozila.

S obzirom da je ova vrsta osiguranja obavezna i zakonski propisana, u slučaju da ne osigurate vozilo od autoodgovornosti, štetu koja je nanijeta vašim vozilom morate da snosite sami.

Polisa osiguranja od autoodgovornosti se obično zaključuje na period od godinu dana. Postoji mogućnost da se zaključi i na kraći period s tim što se premija izračunava prema periodu trajanja osiguranja.