Osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja

Uz popunjeni obrazac za prijavu štete dostavlja se sljedeća dokumentacija:
1.    U slučaju povrede/invaliditeta
•    povredna lista – ukoliko je ugovoreno pokriće osiguranja isključivo za povrede na radu
•    izvještaj MUP-a (zapisnik) ukoliko je nesrećni slučaj nastao kao posljedica saobraćajne nezgode
•    kompletna medicinska dokumentacija od prve ukazane pomoći do završetka liječenja
•    izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko je osiguranik maloljetan)
•    kopija lične karte osiguranika
•    kopija kartice tekućeg računa osiguranika

2.    U slučaju smrti usljed nesrećnog slučaja
•    dokaz o događaju (izvještaj (zapisnik) MUP-a)
•    izvještaj ljekara o uzroku smrti
•    pravosnažno rješenje sa ostavinske rasprave o zakonskim nasljednicima (korisnicima osiguranja)
•    izvod iz matične knjige umrlih
•    obdukcioni nalaz
•    kopija lične karte nasljednika
•    kopija kartice tekućeg računa nasljednika

3.    U slučaju prirodne smrti (smrti usljed bolesti)
•    izvještaj ljekara o uzroku smrti
•    pravosnažno rješenje sa ostavinske rasprave o zakonskim nasljednicima (korisnicima osiguranja)
•    izvod iz matične knjige umrlih
•    kopija lične karte nasljednika
•    kopija kartice tekućeg računa nasljednika
 
4.    Dnevna naknada za bolovanje zbog povrede
•    medicinska dokumentacija o ukazanoj prvoj pomoći i druga medicinska dokumentacija koja ukazuje na neophodnost bolovanja
•    kopija doznaka za bolovanje zbog povrede (izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad od dana otvaranja do dana zaključivanja bolovanja)
•    povredna lista, ako je povreda bila na radu
•    kopija lične karte osiguranika
•    kopija kartice tekućeg računa osiguranika

5.    Troškovi liječenja
•    originalni računi troškova liječenja usljed nesrećnog slučaja
•    medicinska dokumentacija
•    kopija lične karte
•    kopija kartice tekućeg računa osiguranika

Kompletna dokumentacija podnosi se na adresu:
Generali Osiguranje Montenegro a. d. Podgorica
Cetinjski put bb, City kvart
81000 Podgorica

ŽALBENI POSTUPAK