Vrste polisa

Polisa Generali Osiguranja Montenegro može biti:

  • Individualna

Ovom polisom osigurava se jedna osoba čije je ime naznačeno na polisi.

Putno zdravstveno osiguranje vam pruža mogućnost da se osigurate i ukoliko je svrha putovanja privremeni boravak u inostravstvu radi školovanja. Ovu polisu mogu ugovoriti lica od 18 do 26 godina starosti, a trajanje osiguravajućeg pokrića je svih 365 dana u godini. Ovu vrstu polise možete kupiti u direkciji i filijalama Generali Osiguranja Montenegro, preko agenata prodajne sile Generali Osiguranja i u turističkim agencijama koje imaju potpisan ugovor sa Generali Osiguranjem Montenegro.

  • Grupna

Ovom polisom može biti obuhvaćeno 10 i više lica  (mogu biti uključeni i djeca i odrasli). Polisu prati i spisak osiguranih osoba, iako ona glasi na prvu osobu sa spiska.

Za grupnu polisu se aplicira u slučajevima kada osiguranik ima ugovoreno organizovano turističko putovanje sa Turističkom agencijom na grupe sa minimalno 10 osiguranih lica. Grupna polisa se izdaje i na grupe od minimalno 10 lica, koji organizovano putuju u inostranstvo, gdje je vrsta i tip posjete, odnosno odlaska grupe u inostranstvo poznat prije početka putovanja, i sva lica posmatrane grupe putuju u inostranstvo sa istom namjerom i u istom terminu. Ovdje se prije svega misli na organizovana tematska putovanja kao što su: sajmovi, koncerti, seminari, ekskurzije, grupna poslovna putovanja, putovanja kulturno umjetničkih društava, horova i sl.

  • Porodična

Ovom polisom mogu se osigurati samo roditelji i djeca. Namijenjena je tročlanim, četvoročlanim ili petočlanim porodicama sa maloljetnom djecom, ne mlađom od 6 mjeseci, (roditelji sa jednim djetetom, dvoje ili troje djece) koje putuju zajedno i istovremeno. Prilikom ugovaranja porodičnih polisa obezbijeđeni su popusti u odnosu na cijene koje se primjenjuju za individualne polise.

  • Multi polisa

U ponudi su i putovanja sa više ulazaka i to na period od 15, 30, 60, 90, 180 dana u okviru 12 mjeseci. Period osiguranja može se iskoristiti kroz više odlazaka u inostranstvo ili jednim putovanjem u trajanju od broja dana ugovorenog perioda osiguravajućeg pokrića.