Kasko osiguranje plovila

Potpuna zaštita vašeg plovila

Kasko osiguranje je najbolja zaštita za vašu jahtu ili čamac. Ovo osiguranje pokriva plovni objekat u cijelosti, sa svim čvrsto ugrađenim i pokretnim dijelovima, kao i štetu nastalu samo na pojedinim dijelovima. Takođe, kasko osiguranje pokriva štete od brojnih rizika na plovilima, pogonskim uređajima plovila, nautičkim i navigacionim uređajima i instrumentima, dodatnoj opremi i inventaru plovila (TV, radio, video i audio uređaji, kuhinjska oprema i sl.).

 
 

Vaši benefiti

  • Sveobuhvatna zaštita  vašeg čamca ili jahte usled mogućih nezgoda, vremenskih neprilika i šteta nanijetih trećim licima
  • Mogućnost dodatnog osiguranja članova posade i prtljaga

Za sigurne plovidbe

Kasko osiguranje obezbjeđuje osiguravajuću zaštitu na plovilu dok plovi ili je privremeno zaustavljeno, ukotvljeno ili usidreno, kao i tokom učešća plovila na regatama, tokom ljetnjeg ili zimskog čuvanja (parkinga), boravka u brodogradilištu ili servisnoj radionici, izvlačenja ili porinuća.

Osnovni rizici
Dodatni rizici
 

Kasko osiguranje plovnih objekata važi u teritorijalnim vodama Crne Gore, kopnenim vodama evropskih država, Jadranskom, Sredozemnom i Crnom moru. Ova vrsta osiguranja može se ugovoriti na period od godinu dana i kraće, ili na više godina, kada je u pitanju lizing ili čarter plovila.