Shop

Politika privatnosti

Da bi naš odnos sa svim licima koja nam povjeravaju svoje podatke o ličnosti bio potpuno transparentan, i da bismo bili sigurni da su naše informacije jasne, sastavili smo obavještenja o obradi podataka za naše klijente i korisnike našeg veb-sajta.

Pozivamo vas da pročitate obavještenje o obradi podataka koje se odnosi na vas.

Dokumenti postavljeni na ovoj stranici isključivo imaju za cilj da pruže obavještenje o obradi podataka o ličnosti.

Društvo je imenovalo lice za zaštitu podatka o ličnosti. Za sva pitanja koja se tiču vaših prava u vezi sa obradom podatka o ličnosti možete kontaktirati sa licem za zaštitu podataka o ličnosti putem:

  • kontakt telefona: 020 444 855
  • e-poštekontakt@generali.me
  • pošte: GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO AD, Kralja Nikole 27a/VI, 81000 Podgorica, s naznakom: “Upit o obradi podataka o ličnosti”.