Kasko osiguranje

Potpuna zaštita vašeg vozila

Bilo da vaše motorno vozilo koristite za lične potrebe ili za potrebe posla kojim se bavite , poželjno je da ga obezbijedite od potencijalnih nemilih događaja koji vam se mogu desiti kako na putu, tako i dok je vozilo u mirovanju (parking, dvorište, privatne kuće…). Najbolja i najpouzdanija zaštita motornih vozila je upravo kasko osiguranje.

 
 

BENEFITI KASKO OSIGURANJA

  • Širok spektar osiguranih rizika
  • Osiguravajuća zaštita od djelimičnog ili potpunog oštećenja vozila
  • Mogućnost ugovaranja dopunskog osiguranja
  • Brza i efikasna isplata šteta

Zaštita vozila usled različitih rizika

Kasko osiguranje motornih vozila pruža osiguravajuću zaštitu od djelimičnog  ili potpunog uništenja vozila, usled različitih rizika.

Shodno vašim potrebama, nudimo vam  tri obima pokrića kasko osiguranja:

Osnovno kasko osiguranje
Dopunsko kasko osiguranje
Osiguranje posebne opreme, prtljaga i slično
Djelimično kasko osiguranje
 

VAŽNA PITANJA

Na koji period je moguće zaključiti kasko osiguranje?
Koje se vrste vozila mogu zaštititi?
Da li je moje vozilo zaštićeno samo u Crnoj Gori?