Europ Assistance

Europ Assistance – globalni lider

Generali Osiguranje Montenegro sarađuje sa asistentskom kompanijom Europ Assistance kako bi svojim osiguranicima obezbijedilo brzu i kvalitetnu medicinsku, putnu i pravnu asistenciju.

Preko Europ Assistance osiguranicima je tokom boravka u inostranstvu obezbijeđeno davanje prvih ljekarskih savjeta u hitnim slučajevima, upućivanje na najbližeg ljekara ili zdravstvenu ustanovu, hitna dostava ljekova, organizovanje i plaćanje troškova medicinske evakuacije i repatrijacije i organizovanje usluga putne i pravne pomoći u inostranstvu.

Europ Assistance dostupna je preko dežurnog centra na brojeve telefona

 (+361) 46 53 644 , (+381) 64 82 82 020 (samo za SMS) ili putem faksa na broj (+361) 45 84 445 .

Kontakt telefon dežurnog centra asistentske kompanije Europ Assistance na raspolaganju vam je 24 časa dnevno i komunikacija se odvija na crnogorskom i engleskom jeziku.