Shop
fiz lica - putovanja - Putno zdravstveno osiguranje

Putno zdravstveno osiguranje

Vaši benefiti

 • Organizacija pomoći i naknada troškova liječenja u inostranstvu usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja
 • Dežurni centar Europ Assistance na raspolaganju 24 časa dnevno, 365 dana u godini
 • Medicinska, putna i pravna asistencija
 • Mogućnost ugovaranja osiguranja za pojedince i/ili porodicu
 • Mogućnost ugovaranja osiguranja tokom školovanja u inostranstvu

Putujte i uživajte u putovanju bez brige

Tokom turističkog ili poslovnog boravka u inostranstvu, nepredviđeni zdravstveni problemi mogu vam poremetiti planove. Mi vam pomažemo da takve situacije prevaziđete.

 

Ukoliko vam se na putovanju desi nesrećni slučaj, bolest, ili se ukaže potreba za neodložnom hirurškom intervencijom i boravkom u bolnici, uz našu polisu putnog zdravstvenog osiguranja bićete adekvatno zbrinuti.

Upotreba polise putnog zdravstvenog osiguranja

Ukoliko vam na putu, u inostranstvu, zatreba hitna medicinska pomoć, odmah se javite dežurnom centru asistentske kompanije Europ Assistance na telefone  (+361) 46 53 644 ili (+381) 64 82 82 020 (samo za SMS) i bićete upućeni u najbližu medicinsku ustanovu.

Budite spremni da na zahtjev date osnovne lične podatke (ime i prezime, broj polise) kao i broj telefona u inostranstvu ili broj na koji želite da vam poziv bude uzvraćen.

Po dolasku kod ljekara:

 • Omogućite ljekaru uvid u polisu.
 • Ukoliko od ljekara dobijete formular izjave o okolnostima pod kojima je nastao osigurani slučaj, obavezno ga popunite.

Polisa putnog zdravstvenog osiguranja se koristi kao sredstvo plaćanja usluga medicinske pomoći, a troškovi se u potpunosti prenose na asistentsku kompaniju Europ Assistance ukoliko je dežurnom centru asistentske kompanije blagovremeno prijavljena potreba za pružanjem usluga asistencije .

Ako ste na putovanju sami pokrili troškove liječenja, po povratku u Crnu Goru podnosite zahtjev za refundaciju Generali osiguranju Montenegro.

Polisu putnog zdravstvenog  osiguranja možete kupiti u filijalama Generali Osiguranja Montenegro i u turističkim agencijama sa kojima sarađujemo.

Važna pitanja

Mogu se osigurati svi državljani Crne Gore, starosti od navršena 3 mjeseca do navršenih 80 godina (u trenutku početka trajanja osiguranja), kao i lica koja imaju dvojno ili strano državljanstvo sa prebivalištem u Crnoj Gori. Licima koja imaju dvojno ili strano državljanstvo, polisa ne važi tokom boravka u Crnoj Gori i tokom boravka u zemlji čiji su državljani ili gdje imaju prijavljeno stalno mjesto prebivališta.

Osiguranje se može platiti karticom u svim poslovnim jedinicama.

Polisa međunarodnog putnog osiguranja može se platiti preko žiro-računa firme.

Uvećana premija se plaća u slučajevima kada je svrha putovanja u inostranstvo:

 • rekreativno bavljenje skijaškim sportom (skijanje i snoubording);
 • obavljanje aktivnosti i poslova u inostranstvu u vezi s građevinarstvom, montažom objekata i opreme i slično;
 •  obavljanje profesionalnih aktivnosti i poslova koje organizuje ili plaća inostrani poslodavac, u sarаdnji sa pravnim licem registrovanim u Crnoj Gori (ukoliko će osiguranik biti angažovan na poslovima kancelarijskog tipa - administrativni, upravljački i slični poslovi, nije u obavezi da plati uvećanu premiju, što mora biti evidentirano u polisi o osiguranju);
 • učestvovanje na sportskim takmičenjima i treninzima (amaterski ili profesionalno)

Stranac može kupiti polisu putnog zdravstvenog osiguranja ukoliko ima prijavu boravka u našoj zemlji (donosi je na uvid) i pod uslovom da ne putuje u zemlju iz koje je tj. čiji je državljanin.

Osiguranje važi od momenta prelaska naše granice, što znači da važi i u zemljama kroz koje se prolazi (tranzit) do krajnje destinacije. Npr. osiguranje važi u Makedoniji na putovanju do Grčke.

Ukoliko je ugovoreno teritorijalno pokriće „cijeli svijet” uz isključenje SAD, Kanade, Japana, Novog Zelanda i Australije, osiguranje važi i dok se osiguranik nalazi na aerodromu u navedenim zemljama isključenja u slučaju tranzita do krajnje destinacije definisane polisom osiguranja. Izlazak s aerodroma povlači gubitak prava na osiguranje.

Ako na polisi piše da važi npr. od 30.08. do 15.09, to znači da važi 17 dana, tj. uključeni su i dani polaska i povratka (30.08. i 15.09).

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi