Generali Grupa

Generali je značajan učesnik u globalnoj industriji osiguranja. Naš cilj je stavljanje klijenata u centar našeg poslovanja osmišljavanjem jednostavnih i pametnih rješenja, koja će učiniti našu distributivnu mrežu, sa postojećim širokim spektrom usluga, još efikasnijom. Na taj način ćemo postati agilnija i fleksibilnija kompanija, otvorena za inovacije.

Tokom skoro 200 godina poslovanja, izgradili smo multinacionalnu Grupu koja je prisutna u više od 50 zemalja, sa više od 400 kompanija članica i skoro 80.000 zaposlenih.

Tokom poslednjih nekoliko godina prošli smo kroz veliku stratešku reorganizaciju koja nam je omogućila da stavimo veći fokus na naše osnovno poslovanje, obezbijedimo veću disciplinu u upravljanju našim sredstvima i jednostavnije, transparentnije upravljanje. Ovaj proces nas je doveo u novu fazu, zasnovanu na efikasnijim poslovnim modelima, inovativnim poslovnim strategijama i jačem, više globalnom brendu. Pored toga, zasnovali smo svoje investicione odluke na našoj posvećenosti ekološkoj i društvenoj održivosti.

 

Globalna prisutnost

Od samog početka, naša jaka međunarodna prisutnost nas je izdvojila na tržištu i jedna je od naših najvećih prednosti. Naša geografska raznolikost je uravnotežena između zrelih zemalja kao što su Italija, Njemačka i Francuska, tržišta sa izgledima za visok rast (istočna Evropa), i zemalja u razvoju u Aziji i Latinskoj Americi.

Saznajte više o zemljama u kojima Generali posluje: http://www.generali.com/worldtool

Saznajte više o kompaniji Generali Group: http://www.generali.com/