Shop
Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe plovila

Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe plovila

Vaši benefiti

  • Ispunjavate zakonsku obavezu osiguranja za plovidbu na teritorijalnim vodama Crne Gore

Za sigurnu plovidbu

Obavezno osiguranje od odgovornosti prema trećim licima je prema zakonskoj regulativi obavezno za sve vlasnike čamaca i jahti na motorni pogon.

Za sigurnu plovidbu

Ova vrsta osiguranja neophodna je prilikom registracije plovnih objekata. To praktično znači da se registracija čamaca ili produženje registracije može izvršiti tek kada se nadležnom organu podnese dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju. Za vlasnike čamaca koji nemaju zaključeno obavezno osiguranje zakonom su predviđene kazne.

Svi vlasnici čamaca na sopstveni pogon, koji ih saglasno propisima o registraciji čamaca upisuju u odgovarajući registar, dužni su da osiguraju svoj čamac od odgovornosti za štetu koju njegovom upotrebom pričine trećim licima, u slučaju izazivanja smrti, povrede tijela ili narušavanja zdravlja upotrebom čamca.

Dodatno osiguranje

Obavezno osiguranje od odgovornosti može se proširiti i na pokriće odgovornosti za štete koje trećim licima nanese skijaš na vodi ili drugi plovni objekat koji je guralo ili vuklo osigurano plovilo.

Važne informacije

Dobrovoljno osiguranje vlasnika čamaca i jahti od odgovornosti pruža prošireno pokriće u odnosu na obavezno osiguranje vlasnika plovnih objekata.

Dobrovoljno osiguranje, pored isplate naknade iz osiguranja trećim licima za slučajeve smrti, povreda ili narušavanja zdravlja, obuhvata i pokriće za štete nanijete stvarima trećih lica korišćenjem plovila.

Vlasnici čamaca i jahti sami biraju visinu osigurane sume, a moguće je ugovoriti i veće sume osiguranja uz saglasnost Osiguravača.

Ovo osiguranje je uslov za dobijanje dozvole za plovidbu inostranim teritorijalnim vodama.
Prilikom ugovaranja osiguranja, Generali osiguranje Montenegro izdaje međunarodno priznatu potvrdu o osiguranju, koja omogućava nesmetanu plovidbu inostranim teritorijalnim vodama.

Dobrovoljno osiguranje od odgovornosti vlasnika plovnih objekata važi u teritorijalnim vodama Crne Gore, kopnenim vodama evropskih država, Jadranskom, Sredozemnom i Crnom moru, po izboru vlasnika čamca ili jahte.

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi