Shop
Prijava štete

Prijava štete

Ovde možete pročitati uputstva, upoznati se sa potrebnom dokumentacijom i preuzeti formulare za prijavu štete.

Želite da prijavite štetu? Učinite to jednostavno i brzo - slanjem e-maila,telefonom i/ili odlaskom u Generali poslovnicu.

Ovdje možete pročitati uputstva, upoznati se sa potrebnom dokumentacijom i preuzeti formulare za prijavu štete.

Prijava štete putem e-maila i/ili telefona

Sektor za procjenu i likvidaciju šteta vam je na raspolaganju radnim danima od 08 do 16h.

Štete možete prijaviti slanjem e-maila na e-mail adresu stete@generali.me i/ili pozivom na brojeve telefona: 020/ 238 595 , 020/ 680 900