Shop
O nama Generali Grupa

Generali osiguranje Montenegro

Generali akademija

Generali akademija predstavlja organizacionu cjelinu u okviru koje se prikupljaju, sistematizuju i na naše zaposlene efikasno prenose znanja i iskustva Generali Grupe.  Akademija predstavlja konkurentsku prednost Generali osiguranja Montenegro i od strateškog je značaja za kompaniju. U njoj zaposleni stiču znanja i vještine koji će im koristiti na tržištu osiguranja.

Generali akademija ima tri odsjeka, 26 smjerova, preko 90 različitih treninga i preko 150 modula. Programi obuke podijeljeni su u četiri grupe:

  • Programi osiguranja
  • Vještine prodaje
  • Poslovna efikasnost
  • Liderstvo

Nastavne planove i programe izrađuju i izvode profesionalni treneri sa višegodišnjim iskustvom u kompaniji, uz tijesnu saradnju sa ekspertima kompanije i van nje. Obuka se sprovodi u skladu sa najboljom svjetskom praksom i metodologijom u oblasti treninga i razvoja zaposlenih, uz kombinaciju savremenih pristupa (e-učenje), interaktivnih grupnih treninga i individualnog rada sa zaposlenima. Struktura i metodologija akademije omogućavaju brzo i efikasno reagovanje na razvojne potrebe zaposlenih u skladu sa zahtjevima dinamičnog tržišta na kojem Generali osiguranje Montenegro posluje.