Shop
O nama Generali Grupa

Generali osiguranje Montenegro

Generali osiguranje Montenegro

Generali Osiguranje Montenegro je član Generali grupe, jedne od vodećih kompanija na svjetskom osiguravajućem i finansijskom tržištu, sa tradicijom dugom preko 185 godina. Generali grupa posluje u preko 50 zemalja svijeta, zapošljava više od 70.000 ljudi i ima preko sedamdeset miliona zadovoljnih klijenata (www.generali.com).

Generali Osiguranje Montenegro se bavi svim vrstama neživotnih osiguranja.Sprovodeći svoj cilj da postanemo lider na domaćem tržištu, a u skladu sa odgovornostima dodijeljenim od Generali grupe, Generali Osiguranje Montenegro aktivno radi na razvoju novih proizvoda koji da sada nisu bili prisutni na našem tržištu.

„Generali osiguranje Montenegro“ registrovano je za obavljanje djelatnosti neživotnog osiguranje i upisano u Centralni registar privrednih subjekata pod registarskim brojem 40008623. Sjedište Društva je u Podgorici, u Ulici kralja Nikole br. 27a – PC Čelebić.

„Generali osiguranje Montenegro“ posjeduje dozvolu Agencije za nadzor osiguranja br. 33-1/08 od 22.02.2008. godine za obavljanje poslova svih vrsta neživotnih osiguranja.