Shop
Postanite dio Generali tima

Postanite dio Generali tima

Snaga tima je u pojedincima.

Tražimo ljude koji žele da se razvijaju u ozbiljnoj kompaniji, koji znaju da odgovore na svakodnevne izazove.

Tražimo ljude koji sa nama žele da ostvaruju lične i zajedničke ciljeve.

Zašto treba da nam se pridružite:

 • Sa nama ćete kroz posao pozitivno uticati na živote ljudi.
 • Radićete u međunarodnoj kompaniji sa dugom tradicijom.
 • Razvijaćete lični potencijal u okruženju u kojem lideri sadašnjice stvaraju lidere budućnosti.
 • Sarađivaćete s kolegama iz preko 60 zemalja svijeta, razmjenjivaćete iskustva na lokalnom i globalnom nivou, radićete u okruženju u kojem se poštuju i cijene različite kulture.
 • Mi podstičemo entuzijazam, energičnost, motivisanost, inovativnost i stvaranje dobrih odnosa sa klijentima, a stručnom obukom pomažemo zaposlenima da izgrade uspješnu karijeru.

Izbor kandidata

Profil kandidata

Kao kompaniji koja želi i dalje da raste i razvija se potrebni su nam ljudi koji sa nama dijele iste principe.

Osobine idealnog kandidata:

 • ambiciozan i motivisan da uči
 • teži izvanrednim rezultatima
 • otvoren za izazove i spreman da napravi korak dalje
 • kreativan i sposoban da uspješno realizuje svoje ideje
 • otvoren za promjene i primjenu novih tehnologija
 • društven, komunikativan, vedrog duha
 • posvećen klijentima i svom timu
 • spreman da preuzme inicijativu

Postanite dio našeg prodajnog tima

U Generali Osiguranju Montenegro rade ljudi koji su među najboljima u ovoj oblasti poslovanja. Oni čine prodajnu silu svih vrsta neživotnih osiguranja.

Naša vrata su otvorena za sve koji žele da rade u dinamičnim prodajnim timovima. Široki spektar proizvoda omogućuje da se ovim poslom bave ljudi najrazličitijih obrazovnih profila, životnih doba i radnog iskustva.

Više informacija

Kada iskoristim svoja poznanstva neću imati koga da osiguram.

 

U našoj kompaniji ljudi godinama uspješno rade, što znači da ne osiguravaju samo svoje prijatelje. Kao što tokom života širite krug poznanika i prijatelja, tako širite i krug klijenata.

 

U Crnoj Gori niko nema novca za osiguranje.

 

Uprkos izazovnom ekonomskom okruženju u kojem živimo, ljudi prepoznaju potrebu za osiguranjem jer broj osiguranika, ugovorenih polisa i ukupna premija rastu iz dana u dan. Naši klijenti su ljudi različitih godina, obrazovanja, primanja.

 

Svi moji prijatelji su već osigurani.

 

Možete biti odličan savjetnik za prodaju osiguranja a da niko od vaših klijenata nije iz vašeg neposrednog okruženja.

 

Savjetnici za prodaju osiguranja moraju da ubjeđuju i zavaravaju klijente.

 

Na osnovu životnih okolnosti, očekivanja i mogućnosti klijenata, savjetnik predstavlja proizvode za koje smatra da bi na najbolji način odgovorili na  njihove potrebe. Nakon dobijanja potpunih i tačnih informacija klijenti donose konačnu odluku. Davanje predugovornog obavještenja i opštih uslova osiguranja, to potvrđuje.

 

To je posao od vrata do vrata.

 

Ne radimo prodaju „od vrata do vrata“. Sastanke unaprijed ugovaramo, najčešće telefonom. Sastanci se mogu održati u našoj filijali ili na nekom drugom mjestu, po izboru klijenta.

 

Teško ću doći do potencijalnih klijenata.

 

Lista potencijalnih klijenata se stalno dopunjuje. Uz pomoć i podršku kolega i preporuke zadovoljnih klijenata nećete ostati bez potencijalnih klijenata.

 

Teško može da se zaradi.

 

Zarada je zapravo neograničena i zavisi od toga koliko radite i koliko želite da zaradite. Svaki prodavac unaprijed zna na osnovu urađenih polisa koliko će zaraditi narednog mjeseca.

 

Imam previše/premalo godina za ovu vrstu posla.

 

Godine nisu prepreka. Pitanje je da li imate dovoljno želje, volje i motivacije.

 

Radno vrijeme ne postoji.

 

Radno vrijeme postoji, a vi ga možete organizovati onako kako vama odgovara.

Potrebni su nam vrijedni, radoznali i ambiciozni ljudi, koji žele da uče i grade svoju karijeru. Mi ćemo vam obezbijediti sve uslove da svoje vještine unaprijedite i steknete neophodno iskustvo.

Sve nove kolege dobijaju kvalitetnu obuku, gdje uče o programima osiguranja i vještinama prodaje i komunikacije sa klijentima. Pored toga, svaki novozaposleni koji nema prethodno iskustvo u prodaji osiguranja kao podršku ima iskusnog kolegu. Uz njega uči o prodaji kroz prisustvovanje sastancima i direktan rad sa klijentima.  

 

Ovo je posao za vas ako želite da:

 • sami organizujete svoje vrijeme,
 • vaša zarada zavisi samo od vas,
 • učite od najboljih i sarađujete sa njima,
 • ostvarite mnoštvo novih kontakata, steknete nove poznanike i prijatelje,
 • radite dinamičan posao kojim i drugima činite život boljim,
 • ulažete u lični razvoj i napredujete,
 • neprestano stičete nova znanja iz oblasti osiguranja i pohađate Generali akademiju.

Ukoliko ste zainteresovani, svoju biografiju možete poslati na: hr@generali.me

Nama u Generali osiguranju Montenegro zadovoljstvo klijenata je na prvom mjestu, ali smo isto tako svjesni da su i zadovoljni prodavci važni za uspjeh. Zato posebnu pažnju posvećujemo zaposlenima u prodajnoj sili – osluškujemo njihove potrebe, uvažavamo njihova iskustva i trudimo se da im konstantno unapređujemo uslove rada.

 

Bez zadovoljnih i dobrih prodavaca nema ni zadovoljnih klijenata.