Generali osiguranje Montenegro AD Podgorica

Generali Osiguranje Montenegro je član Generali grupe, jedne od vodećih kompanija na svjetskom osiguravajućem i finansijskom tržištu, sa tradicijom dugom preko 185 godina. Generali grupa posluje u preko 50 zemalja svijeta , zapošljava više od 70.000 ljudi i ima preko sedamdeset miliona zadovoljnih klijenata (www.generali.com).

Generali Osiguranje Montenegro se bavi svim vrstama neživotnih osiguranja.Sprovodeći svoj cilj da postanemo lider na domaćem tržištu, a u skladu sa odgovornostima dodijeljenim od Generali grupe, Generali Osiguranje Montenegro aktivno radi na razvoju novih proizvoda koji da sada nisu bili prisutni na našem tržištu.