Vraćanje polise

Ukoliko nije iskoristio polisu putnog zdravstvenog osiguranja, osiguranik može zahtijevati da mu se novac uplaćen na ime premije osiguranja vrati. Povraćaj novca vrši se kada ambasada odbije zahtjev osiguranika za dobijanje vize ili kada je osiguranik iz nekog od navedenih razloga otkazao putovanje:

 • hospitalizacija,
 • smrtni slučaj člana uže porodice,
 • poziv državnih organa,
 • sudskog poziva osiguraniku,
 • otkaz putovanja od strane turističke agencije,
 • gubitak pasoša.

 

Da bi se izvršio povraćaj novca, neophodno je dostaviti sljedeća dokumenta:

 • fotokopija kompletnog pasoša ili donijeti pasoš na uvid,
 • odbijenicu za vizu koju je izdala ambasada,
 • ljekarski nalaz u slučaju hospitalizacije,
 • dokaz da je gubitak pasoša prijavljen nadležnim državnim organima,
 • ovjerena potvrda o otkazu putovanja od strane turističke agencije,
 • polisu ili broj polise ukoliko je korisnik osiguran grupnom polisom,
 • popunjen zahtjev za povraćaj novca.

Kompletnu dokumentaciju osiguranik podnosi Generali Osiguranju Montenegro na adresu Kralja Nikole 27a/VI sprat, 81000 Podgorica ili u najbližoj poslovnici Generali Osiguranja Montenegro.