Shop

Izbor kandidata

Profil kandidata

Kao kompaniji koja želi i dalje da raste i razvija se potrebni su nam ljudi koji sa nama dijele iste principe.

Osobine idealnog kandidata:

  • ambiciozan i motivisan da uči
  • teži izvanrednim rezultatima
  • otvoren za izazove i spreman da napravi korak dalje
  • kreativan i sposoban da uspješno realizuje svoje ideje
  • otvoren za promjene i primjenu novih tehnologija
  • društven, komunikativan, vedrog duha
  • posvećen klijentima i svom timu
  • spreman da preuzme inicijativu