Shop
O nama Generali Grupa

Generali osiguranje Montenegro

Naša vizija

Our Vision is to actively protect and enhance people's lives.

 • Actively (Aktivno): kroz osiguranje, mi imamo aktivnu i vodeću ulogu u poboljšanju života ljudi.
 • Protect (Zaštititi): posvećeni smo suštini osiguranja – upravljanju i ublažavanju rizika, kako pojedinaca tako i ustanova.
 • Enhance (Poboljšati): posvećeni smo stvaranju novih vrijednosti.
 • People (Ljudi): veoma brinemo o budućnosti i životu naših klijenata i svojih zaposlenih.
 • Lives (Životi): konačno, utičemo na kvalitet života ljudi; bogatstvo, bezbjednost, savjeti i usluge dugoročno imaju odlučujuću ulogu u poboljšanju izabranog načina života ljudi.

Naša misija

Our Mission is to be the first choice by delivering relevant and accessible insurance solutions.

 • First choice (Prvi izbor): logička i prirodna radnja koja priznaje najbolju ponudu na tržištu, na osnovu jasnih prednosti i benefita.
 • Delivering (Pružanje): obezbjeđujemo dostignuća koja teže najvišim dostignućima.
 • Relevant (Relevantan): predviđanje ili ispunjavanje potreba realnog života koje se smatraju vrijednim, prilagođavanjem lokalnim ili ličnim potrebama i navikama.
 • Accessible (Pristupačan): jednostavno i prije svega dostupno, razumljivo i korisno; uvijek na raspolaganju po konkurentnoj cijeni.
 • Insurance Solutions (Osiguravajuća rješenja): naš cilj je da ponudimoi i skrojimo sjajnu kombinaciju zaštite, savjeta i usluge.

Naše vrijednosti

Deliver on the promise

 • Dugoročnim ugovorima uzajamnog povjerenja vezujemo se za svoje ljude, klijente i druge zainteresovane strane; sav naš rad usmjeren je ka poboljšanju života naših klijenata.
 • Disciplinovano i u potpunosti smo posvećeni ispunjenju ovog obećanja, i tako utičemo na ovaj dugotrajni odnos.

Value our people

 • Mi cijenimo svoje ljude, podstičemo raznolikost, ulažemo u kontinuirano učenje i razvoj i stvaramo transparentno, kohezivno i pristupačno radno okruženje. Razvoj naših ljudi će obezbijediti dugoročnu budućnost naše kompanije.

Live the community

 • Ponosni smo što pripadamo globalnoj Grupi, koja ima snažne, stabilne i dugoročne odnose na svim tržištima na kojima posluje. Naša tržišta su naši domovi.

Be open

 • Mi smo radoznali, pristupačni i osnaženi ljudi, otvorenih i raznovrsnih stavova, koji žele da gledaju na stvari iz različite perspektive.

Kodeks ponašanja

Generali Kodeks ponašanja je naš vodič za činjenje pravih stvari. Naš Kodeks postavlja etička očekivanja za svakog ko radi za ili u ime kompanije Generali širom svijeta.Ovde možete preuzeti naš Kodeks na našem jeziku.

Postojanje zajedničkog skupa vrijednosti i jasnih etičkih očekivanja u našem Kodeksu pomaže nam da donosimo odluke na dosljedan način, i omogućava da naše radno mjesto bude okruženje u kojem se uvijek može osloniti na iskrenost, otvorenost i poštenje. Kada se neko suočava sa etičkom dilemom, naše vrijednosti i naš Kodeks će ga voditi.

Od naših rukovodilaca se očekuje da budu uzori našeg Kodeksa i da čine sve da se članovi njihovog tima osjećaju prijatno kada postavljaju pitanja o tome da li su određeno ponašanje ili poslovni predlozi u skladu sa našim vrijednostima i principima našeg Kodeksa. Pored toga, online i programi obuke koje drže predavači u kombinaciji sa sveobuhvatnim programom komunikacije, obezbjeđuju da su svi naši zaposleni u potpunosti svjesni važnosti našeg Kodeksa i njihove odgovornosti, da jasno progovore ako imaju bilo kakva pitanja.

Svi se podstiču da izraze sumnje ili traže objašnjenja u vezi s bilo kojim aspektom našeg Kodeksa. Da bismo ovo olakšali, obezbijedili smo lokalne i kanale za izvještavanje na nivou  Grupe, koji omogućavaju ljudima prijavljivanje  bilo kakvog problema  u bilo kojoj zemlji u kojoj poslujemo .

Povjerljivost je zagarantovana i imamo nultu toleranciju za bilo koji oblik odmazde.

 

Prijavljivanje potencijalnih problema

Pozivamo zainteresovane strane da prijave svaku potencijalnu povredu Kodeksa ponašanja, zakona ili drugih propisa putem sljedećih kanala:

 • standardnom poštom: GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO AD, Kralja Nikole 27A/VI, 81000 Podgorica
 • imejlom na: compliance@generali.me
 • putem Linije za uzbunjivače na sljedećoj stranici: Group Whistleblowing Helpline
 • preko imejla ili adrese Ovlašćenog lica za kontrolu usklađenosti poslovanja Grupe:

              - imejl: concerns.co@generali.com,

              - adresa: Group Compliance – Group Ethics & Investigations, Via Machiavelli 3, 34132 Trieste, Italy