Shop
Kasko osiguranje Prijava štete

Kasko osiguranje

Preporučujemo da štetu prijavite u najkraćem roku kako biste što prije prikupili potrebnu dokumentaciju i obezbijedili brzu isplatu.

Za pomoć oko prijave štete možete nas kontaktirati na brojeve telefona 020/238-595 i 020/680-900

Uputstvo za prijavu štete

Za prijavu štete po osnovu kasko osiguranja prilaže se sljedeća dokumentacija:

 • obrazac za prijavu štete potpuno i čitko popunjen, s potpisom vlasnika vozila ili ovlašćenog lica, a za pravna lica s pečatom privrednog društva
 • kopija polise osiguranja
 • zapisnik MUP-a o uviđaju sa lica mjesta
 • zapisnik o oštećenju motornog vozila ili druge stvari (sastavlja ga ovlašćeni procjenitelj Generali Osiguranja Montenegro)
 • kopija lične karte vlasnika oštećenog vozila (kad je oštećeni fizičko lice)
 • kopija saobraćajne dozvole
 • kopija kartice tekućeg računa vlasnika vozila
 • instrukcija za plaćanje koju je popunio vlasnik vozila (ovlašćeno lice)
 • kopija vozačke dozvole lica koje je u trenutku nastanka štetnog događaja upravljalo vozilom

Za prijavu krađe vozila morate dostaviti i:

 • sve ključeve vozila
 • polisu kasko osiguranja
 • saobraćajnu dozvolu (original)
 • potvrdu da je krađa vozila prijavljena nadležnom organu MUP-a
Informacije o postupku rješavanja odštetnog zahtjeva

Za informacije u toku i nakon obrade odštetnog zahtjeva podnosilac odštetnog zahtjeva može se obratiti Sektor za procjenu i likvidaciju šteta na neki od sljedećih načina:

 • lično
 • poštom: Serdara Jola Piletića br. 22, 81000 Podgorica
 • elektronskom poštom: stete@generali.me
 • telefonom: +382 20 238 595, +382 20 680 900
Žalbeni postupak

Ukoliko podnosilac odštetnog zahtjeva nije zadovoljan odlukom ili postupanjem društva za osiguranje prilikom obrade odštetnog zahtjeva, žalbu/prigovor može podnijeti na neki od sljedećih načina:

Primljenu žalbu/prigovor rješava žalbena komisija u roku:

 • koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema žalbe/prigovora.
Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi