Shop
Fiz lica - Prijava štete - Imovina

Imovina Prijava štete

Preporučujemo da štetu prijavite u najkraćem roku kako biste što prije prikupili potrebnu dokumentaciju i obezbijedili brzu isplatu.

Za pomoć oko prijave štete možete nas kontaktirati na brojeve telefona 020/238-595 i 020/680-900

Imovina Prijava štete

Osiguranje imovine

Osiguranje kuća i stanova

Osiguranje transporta