Shop
Fiz lica - prijava stete - imovina - Osiguranje Transporta

Transport

Preporučujemo da štetu prijavite u najkraćem roku kako biste što prije prikupili potrebnu dokumentaciju i obezbijedili brzu isplatu.

Za pomoć oko prijave štete možete nas kontaktirati na brojeve telefona 020/238-595 i 020/680-900

Važne informacije

Ukoliko vam se desi gubitak, oštećenje, manjak ili neisporuka osigurane robe, molimo Vas upoznajte se sa instrukcijama za prijavu štete.

Ukoliko podnosilac odštetnog zahtjeva nije zadovoljan odlukom ili postupanjem društva za osiguranje prilikom obrade odštetnog zahtjeva, žalbu/prigovor može podnijeti na neki od sljedećih načina:

Primljenu žalbu/prigovor rješava žalbena komisija u roku:

  • koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema žalbe/prigovora.
Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi