Shop
Fiz lica - prijava stete - zdravlje - Osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja

Osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja

Preporučujemo da štetu prijavite u najkraćem roku kako biste što prije prikupili potrebnu dokumentaciju i obezbijedili brzu isplatu.

Za pomoć oko prijave štete možete nas kontaktirati na brojeve telefona 020/238-595 i 020/680-900

Uputstvo za prijavu štete

Uz popunjeni obrazac za prijavu štete dostavlja se sljedeća dokumentacija:

1.    U slučaju povrede/invaliditeta

 • povredna lista – ukoliko je ugovoreno pokriće osiguranja isključivo za povrede na radu
 • izvještaj MUP-a (zapisnik) ukoliko je nesrećni slučaj nastao kao posljedica saobraćajne nezgode
 • kompletna medicinska dokumentacija od prve ukazane pomoći do završetka liječenja
 • izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko je osiguranik maloljetan)
 • kopija lične karte osiguranika
 • kopija kartice tekućeg računa osiguranika

2.    U slučaju smrti usljed nesrećnog slučaja

 • dokaz o događaju (izvještaj (zapisnik) MUP-a)
 • izvještaj ljekara o uzroku smrti
 • pravosnažno rješenje sa ostavinske rasprave o zakonskim nasljednicima (korisnicima osiguranja)
 • izvod iz matične knjige umrlih
 • obdukcioni nalazkopija lične karte nasljednika
 • kopija kartice tekućeg računa nasljednika

3.    U slučaju prirodne smrti (smrti usljed bolesti)

 • izvještaj ljekara o uzroku smrti
 • pravosnažno rješenje sa ostavinske rasprave o zakonskim nasljednicima (korisnicima osiguranja)
 • izvod iz matične knjige umrlih
 • kopija lične karte nasljednika
 • kopija kartice tekućeg računa nasljednika

4.    Dnevna naknada za bolovanje zbog povrede

 • medicinska dokumentacija o ukazanoj prvoj pomoći i druga medicinska dokumentacija koja ukazuje na neophodnost bolovanja
 • kopija doznaka za bolovanje zbog povrede (izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad od dana otvaranja do dana zaključivanja bolovanja)
 • povredna lista, ako je povreda bila na radu
 • kopija lične karte osiguranika
 • kopija kartice tekućeg računa osiguranika

5.    Troškovi liječenja

 • originalni računi troškova liječenja usljed nesrećnog slučaja
 • medicinska dokumentacija
 • kopija lične karte
 • kopija kartice tekućeg računa osiguranika

6. Naknada za bolnički dan

 • otpusnu listu koja mora sadržati ime, prezime i adresu osiguranika, njegov datum rođenja, datum prijema i otpusta iz bolnice, dijagnozu i tok liječenja.
 • kopija lične karte osiguranika
 • kopija kartice tekućeg računa osiguranika

Kompletna dokumentacija podnosi se na adresu:
Generali osiguranje Montenegro a. d. Podgorica
Serdara Jola Piletića br. 22
81000 Podgorica

Žalbeni postupak

Ukoliko podnosilac odštetnog zahtjeva nije zadovoljan odlukom ili postupanjem društva za osiguranje prilikom obrade odštetnog zahtjeva, žalbu/prigovor može podnijeti na neki od sljedećih načina:

Primljenu žalbu/prigovor rješava žalbena komisija u roku:

 • koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema žalbe/prigovora.
Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi