Osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja

Uz popunjeni obrazac za prijavu štete dostavlja se sljedeća dokumentacija:

1.    U slučaju povrede/invaliditeta

 • povredna lista – ukoliko je ugovoreno pokriće osiguranja isključivo za povrede na radu
 • izvještaj MUP-a (zapisnik) ukoliko je nesrećni slučaj nastao kao posljedica saobraćajne nezgode
 • kompletna medicinska dokumentacija od prve ukazane pomoći do završetka liječenja
 • izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko je osiguranik maloljetan)
 • kopija lične karte osiguranika
 • kopija kartice tekućeg računa osiguranika

2.    U slučaju smrti usljed nesrećnog slučaja

 • dokaz o događaju (izvještaj (zapisnik) MUP-a)
 • izvještaj ljekara o uzroku smrti
 • pravosnažno rješenje sa ostavinske rasprave o zakonskim nasljednicima (korisnicima osiguranja)
 • izvod iz matične knjige umrlih
 • obdukcioni nalazkopija lične karte nasljednika
 • kopija kartice tekućeg računa nasljednika

3.    U slučaju prirodne smrti (smrti usljed bolesti)

 • izvještaj ljekara o uzroku smrti
 • pravosnažno rješenje sa ostavinske rasprave o zakonskim nasljednicima (korisnicima osiguranja)
 • izvod iz matične knjige umrlih
 • kopija lične karte nasljednika
 • kopija kartice tekućeg računa nasljednika

4.    Dnevna naknada za bolovanje zbog povrede

 • medicinska dokumentacija o ukazanoj prvoj pomoći i druga medicinska dokumentacija koja ukazuje na neophodnost bolovanja
 • kopija doznaka za bolovanje zbog povrede (izvještaj o privremenoj spriječenosti za rad od dana otvaranja do dana zaključivanja bolovanja)
 • povredna lista, ako je povreda bila na radu
 • kopija lične karte osiguranika
 • kopija kartice tekućeg računa osiguranika

5.    Troškovi liječenja

 • originalni računi troškova liječenja usljed nesrećnog slučaja
 • medicinska dokumentacija
 • kopija lične karte
 • kopija kartice tekućeg računa osiguranika

6. Naknada za bolnički dan

 • otpusnu listu koja mora sadržati ime, prezime i adresu osiguranika, njegov datum rođenja, datum prijema i otpusta iz bolnice, dijagnozu i tok liječenja.
 • kopija lične karte osiguranika
 • kopija kartice tekućeg računa osiguranika

Kompletna dokumentacija podnosi se na adresu:
Generali Osiguranje Montenegro a. d. Podgorica
Cetinjski put bb, City kvart
81000 Podgorica

ŽALBENI POSTUPAK