Shop
hero

Putno osiguranje

Putno osiguranje

Tokom turističkog ili poslovnog boravka u inostranstvu, nepredviđeni zdravstveni problemi mogu vam poremetiti planove. Generali osiguranje Montenegro pomaže vam da polisom putnog zdravstvenog osiguranja takve situacije prevaziđete.

Putno zdravstveno osiguranje

Osiguranja uz platne kartice