Shop

Global Graduate Program

ODSKOČNA DASKA ZA VAŠU INTERNACIONALNU KARIJERU U GENERALI GRUPI

Global Graduate Program je savršen početak vašeg puta ka uspješnoj karijeri.

Program Generali Global Graduate ima za cilj regrutovanje novih talenata, koji dobijaju priliku da u okviru Generali Grupe započnu svoju međunarodnu karijeru. Po principu internacionalne rotacije poslova, pruža se mogućnost rada u nekom od sektora u jednoj od šezdeset zemalja svijeta.

Tokom 18 mjeseci trajanja programa učesnici imaju priliku da steknu nova znanja i iskustva i dobiju vrijedne savjete od najuticajnijih ljudi u industriji osiguranja. Pripravnici u raznim sektorima naše kompanije razvijaju svoje vještine uz konstantan podsticaj i ohrabrenje na putu ka zvanju stručnjaka ili menadžera. Po završetku programa učesnicima se pruža mogućnost da rade u jednoj od kompanija Generali Grupe širom svijeta.

Global Graduate Program zahtijeva veliku odlučnost i posvećenost kandidata, kao i fleksibilnost po pitanju vremena.

 

Pokažite nam šta znate.