Putno zdravstveno osiguranje

Putujte i uživajte u putovanju bez brige

Tokom turističkog ili poslovnog boravka u inostranstvu, nepredviđeni zdravstveni problemi mogu vam poremetiti planove. Mi vam pomažemo da takve situacije prevaziđete.

Ukoliko vam se na putovanju desi nesrećni slučaj, bolest, ili se ukaže potreba za neodložnom hirurškom intervencijom i boravkom u bolnici, uz našu polisu putnog zdravstvenog osiguranja bićete adekvatno zbrinuti.

 
 

BENEFITI PUTNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

  • Organizacija pomoći i naknada troškova liječenja u inostranstvu usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja
  • Dežurni centar Europ Assistance na raspolaganju 24 časa dnevno, 365 dana u godini
  • Medicinska, putna i pravna asistencija
  • Mogućnost ugovaranja osiguranja za pojedince i/ili porodicu
  • Mogućnost ugovaranja osiguranja tokom školovanja u inostranstvu
medjunarodno putno osiguranje putovanje sigunost polisa inostranstvo Generali

UPOTREBA POLISE PUTNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Ukoliko vam na putu, u inostranstvu, zatreba hitna medicinska pomoć, odmah se javite dežurnom centru asistentske kompanije Europ Assistance na telefone  (+361) 46 53 644 ili (+381) 64 82 82 020 (samo za SMS) i bićete upućeni u najbližu medicinsku ustanovu.

Budite spremni da na zahtjev date osnovne lične podatke (ime i prezime, broj polise) kao i broj telefona u inostranstvu ili broj na koji želite da vam poziv bude uzvraćen.

Po dolasku kod ljekara:

  • Omogućite ljekaru uvid u polisu.
  • Ukoliko od ljekara dobijete formular izjave o okolnostima pod kojima je nastao osigurani slučaj, obavezno ga popunite.

Polisa putnog zdravstvenog osiguranja se koristi kao sredstvo plaćanja usluga medicinske pomoći, a troškovi se u potpunosti prenose na asistentsku kompaniju Europ Assistance ukoliko je dežurnom centru asistentske kompanije blagovremeno prijavljena potreba za pružanjem usluga asistencije .

Ako ste na putovanju sami pokrili troškove liječenja, po povratku u Crnu Goru podnosite zahtjev za refundaciju Generali osiguranju Montenegro.

Polisu putnog zdravstvenog  osiguranja možete kupiti u filijalama Generali Osiguranja Montenegro i u turističkim agencijama sa kojima sarađujemo.

 

Važna pitanja

Ko se može osigurati?
Može li se osiguranje uplatiti karticom?
Može li se osiguranje uplatiti preko žiro računa firme?
U kojim slučajevima se plaća uvećana premija?
Da li stranac može kupiti polisu putnog zdravstvenog osiguranja?
Da li putno zdravstveno osiguranje važi i na putu do destinacije?
Koliko dana važi moja polisa?