Shop
O nama Generali Grupa

Generali osiguranje Montenegro

Sistem menadžmenta bezbjednošću informacija

Dobili smo sertifikat od nezavisnih ocjenjivača za poslovanje u skladu sa zahtjevima standarda ISO:

ISO 27001:2013 ‒ upravljanje bezbjednošću informacija ‒ za primjenu standarda koji osigurava bezbjednost informacija sa stanovišta njihovog integriteta, raspoloživosti i povjerljivosti. Jedina smo osiguravajuća kompanija u Crnoj Gori koja je dobila ovaj značaja sertifikat (novembar 2015).

 

Sertifikat ISO 27001: 2013