Shop
Rezultati Generali Grupe
15.03.2024

Rezultati Generali Grupe za 2023. godinu

 

Generalni direktor Generali Grupe Filip Done predstavio je finansijske rezultate za 2023. godinu, koji ponovo potvrđuju snažnu Generalijevu poziciju i uspješnu realizaciju našeg strateškog plana „Lifetime partner 24: Driving growth“. Čak i u izazovnom okruženju, naša Grupa je nastavila da pokreće profitabilan rast i stvara održivu vrijednost za sve zainteresovane strane.

Bruto fakturisana premija porasla je na 82,5 milijardi eura (+5,6%), zahvaljujući značajnom rastu u segmentu neživotnog osiguranja (+12,0%). Neto priliv u životnom osiguranju u potpunosti je fokusiran na unit-linked proizvode i proizvode zaštite, u skladu sa strategijom Grupe

 

  • Rekordan operativni rezultat od 6,9 milijardi eura (+7,9%) postignut je zahvaljujući pozitivnom doprinosu svih segmenata, predvođenih segmentom neživotnog osiguranja. Kombinovani racio je poboljšan na 94,0% (-1,4 pp). Odlična nova poslovna marža od 5,78% (+0,09 pp)

 

  • Ostvaren je rekordan neto rezultat od 3575 miliona eura (+14,1%)

 

  • Zahvaljujući snažnom doprinosu normalizovanog generisanja kapitala, učvršćena je solidna kapitalna pozicija, sa raciom solventnosti od 220% (221% ZG2022)

 

  • Predložena dividenda po akciji od 1,28 eura (+10,3%) potvrđuje snažan fokus Grupe na dividende akcionarima i postiže kumulativni cilj za dividende za 2022-2024.

Generalni direktor Generali Grupe Filip Done, izjavio je: „Snažan učinak Generalija u 2023. godini, podržan rekordnim operativnim i neto rezultatom, uz pozitivan doprinos svih segmenata, pokazuje uspješno sprovođenje naše strategije „Lifetime Partner 24: Driving Growth”. Zahvaljujući snažnoj likvidnosti i kapitalnoj poziciji, ubrzavamo rast dividendi za naše akcionare. Grupa je u najboljoj formi u kojoj je ikada bila kao profitabilan, diversifikovan igrač u oblasti osiguranja i upravljanja imovinom. Generalijev budući uspjeh će takođe imati koristi od akvizicije kompanija Conning i Liberty Seguros. Želio bih da iskoristim ovu priliku da zahvalim svim kolegama na trudu koji ulažu kako bismo ostvarili ove veoma pozitivne rezultate. Oni su temelj našeg puta održivog rasta i našeg opredjeljenja da poslujemo kao odgovoran investitor, osiguravač, poslodavac i korporativni građanin.”