Vijest

Obavještenje za klijente

18.03.2020

Generali osiguranje Montenegro a.d. konstantno prati aktuelnu situaciju sa epidemijom koronavirusa (COVID-19) i usklađuje svoje poslovanje sa preporukama i mjerama nadležnih državnih organa u cilju prevencije i sprječavanja širenja virusne infekcije.

Kako bi našim klijentima pružili što efikasniju podršku u ovim otežanim okolnostima, ovim putem Vas obavještavamo o slijedećem:

Pristup putem elektronskih i telekomunikacionih kanala

Najljubaznije Vas molimo da za korišćenje naših usluga ili komunikaciju sa osiguravajućim društvom, kad god je moguće, koristite elektronske i telekomunikacione kanale, jer omogućavamo sistem na daljinu za ugovaranje, prijavu/obradu šteta i sl., kako bi smanjili potrebu za fizičkim kontaktom.

Počevši od 24. marta, naše poslovnice će biti otvorene od ponedjeljka do petka, od 09 do 13 časova.

U skladu sa preporukama i mjerama nadležnih državnih organa, tokom radnog vremena će biti ograničen istovremeni pristup klijenta po poslovnim objektima.

Molimo klijente koji eventualno budu čekali red van poslovnih prostorija Društva, da se pridržavaju preporučenog međusobnog odstojanja od najmanje 2 metra.

Obavještenja o ograničenom pristupu su istaknuta na ulazu u poslovne prostorije.

Molimo klijente da poslovne prostorije posjećuju isključivo ako ne postoji mogućnost pružanja usluge na daljinu, jer za sve potrebne informacije možete kontaktirati svog agenta putem telefona i/ili e-mail adrese, kao i ostvariti kontakte putem e-mail adrese kontakt@generali.me i/ili putem telefona 020 238 376 ili 020 444 800.

Način prijave i obrade šteta

Rokovi za prijavu štete produžavaju se do normalizacije aktuelne situacije, te iz tog razloga Vam sugerišemo da nema potrebe da žurite sa zahtjevom, već da prevashodno osigurate sopstvenu sigurnost.

Apelujemo da prijavu štete vršite elektronskim putem, u cilju smanjenja fizičkog kontakta.

Režim rada sektora za štete je promijenjen i do daljnjeg rad sa klijentima će biti od ponedjeljka do petka od 08.00 do 14.00 časova. Molimo da opciju dolaska u prostorije sektora za štete koristite samo u hitnim slučajevima.

Sve informacije vezano za prijavu štete kao i Obrasce za prijavu šteta možete preuzeti putem linka: www.generali.me/

Popunjene obrasce treba da pošaljete na e-mail adresu: stete@generali.me . Savjetujemo Vam i da priložite fotografije oštećenih stvari i svu dokumentaciju koja Vam je na raspolaganju u trenutku prijave odštetnog zahtjeva.

Svi zahtjevi naših osiguranika i oštećenika će biti uredno obrađeni.

Sve dodatne informacije možete dobiti pozivanjem telefona: 020 238 595 i 020 680 900 ili slanjem e-mail poruke na stete@generali.me.

Opšte preventivne mjere za zaštitu od korona virusa


Ruke perite sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.

Van kuće koristite gelove za suvo pranje ruku ili alkohol u spreju.

 


Prilikom kašljanja ili kijanja pokrijte usta i nos unutrašnjom stranom lakta ili maramicom.

Izbjegavajte rukovanje, grljenje i ljubljenje prilikom pozdravljanja.


Izbjegavajte okupljanja sa većim brojem ljudi u zatvorenom prostoru.


Ukoliko imate simptome gripa ili prehlade, ostanite kod kuće.

  • Ne dodirujte lice (usta, oči, nos) neopranim rukama.
  • Što češće provjetravajte zatvoreni prostor u kojem boravite.

Redovno ćemo vas obavještavati o trenutnoj situaciji i dostupnosti naših usluga u skladu sa preporukama i mjerama Vlade Crne Gore.