Vijest

OBAVJEŠTENJE ZA KLIJENTE

01.09.2020

„Generali osiguranje Montenegro“ AD konstantno prati aktuelnu situaciju u vezi sa epidemijom koronavirusa (COVID-19) i usklađuje svoje poslovanje sa preporukama i mjerama nadležnih državnih organa u cilju prevencije i sprječavanja širenja virusne infekcije.

Kako bismo našim klijentima pružili što efikasniju podršku u ovim otežanim okolnostima, ovim putem Vas obavještavamo o preduzetim aktivnostima:

 1. 1. Pristup putem elektronskih i telekomunikacionih kanala
  Najljubaznije Vas molimo da za korišćenje naših usluga ili komunikaciju sa osiguravajućim društvom, kad god je moguće, koristite elektronske i telekomunikacione kanale, jer smo omogućili „sistem rada na daljinu“ za ugovaranje, prijavu/obradu šteta i sl., kako bi smanjili potrebu za fizičkim kontaktom.

 2. 2. Naše poslovnice su otvorene svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova.
  U skladu sa preporukama i mjerama nadležnih državnih organa, tokom radnog vremena će biti ograničen istovremeni pristup više klijenta po poslovnim objektima, a klijenti će morati da prilikom ulaska u poslovne prostorije „Generali osiguranja Montenegro“ AD koriste zaštitne maske.
  Molimo klijente koji eventualno budu čekali u redu, van prodajnih prostorija Društva, da se pridržavaju preporučenog međusobnog odstojanja od najmanje 2 metra.
  Obavještenja o ograničenom pristupu biće istaknuta na ulazu u poslovne prostorije Društva.

  Molimo klijente da poslovne prostorije posjećuju isključivo ako ne postoji mogućnost pružanja usluge na daljinu, jer za sve potrebne informacije možete kontaktirati svog agenta putem telefona i/ili e-mail adrese, kao i ostvariti kontakte putem E-mail adrese kontakt@generali.me i/ili putem telefona 020 444 800 ili 020 238 376.

 3. 3. Način prijave i obrade šteta
  Apelujemo da prijavu štete vršite elektronskim putem, u cilju smanjenja fizičkog kontakta.
  Režim rada Sektora za štete će biti organizovan od ponedjeljka do petka od 08 do 16 časova. Molimo da opciju dolaska u prostorije Sektora za štete koristite samo u neophodnim slučajevima.

Sve informacije vezano za prijavu štete kao i Obrasce za prijavu šteta možete preuzeti putem linka: www.generali.me.

Popunjene obrasce treba da pošaljete na e-mail adresu: stete@generali.me. Savjetujemo i da priložite fotografije oštećene stvari i svu dokumentaciju koja Vam je na raspolaganju u trenutku prijave odštetnog zahtjeva.
Svi zahtjevi naših osiguranika i oštećenika će biti uredno obrađeni.
Sve dodatne informacije možete dobiti pozivanjem telefona: 020 238 595 i 020 680 900 ili slanjem e-mail poruke na stete@generali.me.

Vaš Generali tim!