Shop
Osiguranje od autoodgovornosti

Osiguranje od autoodgovornosti

Preporučujemo da štetu prijavite u najkraćem roku kako biste što prije prikupili potrebnu dokumentaciju i obezbijedili brzu isplatu.

Za pomoć oko prijave štete možete nas kontaktirati na brojeve telefona 020/238-595 i 020/680-900

Uputstvo za prijavu štete

U slučaju saobraćajne nezgode s drugim vozilom, zahtjev za naknadu štete podnosite osiguravajućem društvu kod kojeg je osigurano vozilo čiji je vozač odgovoran za nezgodu. Ako je vozač odgovoran za izazivanje saobraćajne nezgode osiguranik Generali Osiguranja Montenegro, zahtjev možete podnijeti u najbližoj poslovnici naše kompanije.

Ako je šteta na vozilu velika i vozilo nije pokretno, prilikom prijave štete morate navesti gdje se vozilo nalazi da bi procjenitelji Generali Osiguranja Montenegro mogli da ga pregledaju.

Uputstvo za prijavu štete
Obavezna dokumentacija
 • obrazac za prijavu štete potpuno i čitko popunjen, s potpisom vlasnika vozila ili ovlašćenog lica, a za pravna lica obavezna je ovjera pečatom privrednog društva
 • zapisnik MUP-a o uviđaju sa mjesta nesreće (sa skicom i izjavama učesnika nezgode)
 • Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi (popunjava se u slučaju manje materijalne štete, kad nema povrijeđenih lica). Kod primjene Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi neophodna je saglasnost učesnika o nespornom prihvatanju odgovornosti za izazivanje nezgode i tada policija ne izlazi na mjesto događaja. Oba učesnika u saobraćajnoj nezgodi moraju doći i dovesti vozila u najbližu poslovnicu Generali Osiguranja Montenegro. Poželjno je da prilikom primjene Evropskog izvještaja učesnici naprave nekoliko fotografija lica mjesta fotoaparatom, mobilnim telefonom ili na drugi pogodan način.
 • zapisnik o oštećenju motornog vozila ili druge stvari (sačinjava ga ovlašćeni radnik osiguravajućeg društva koje je u obavezi da nadoknadi štetu)
 • kopija lične karte vlasnika oštećenog vozila
 • kopija saobraćajne dozvole oštećenog vozila
 • kopija kartice tekućeg računa vlasnika oštećenog vozila
 • kopija vozačke dozvole lica koje je u trenutku nezgode upravljalo vozilom
 • instrukcija za plaćanje koju je popunio vlasnik vozila (ovlašćeno lice)

 Za nematerijalnu štetu, pored navedenog neophodno je i sljedeće:

 • medicinska dokumentacija (od prijema u zdravstvenu ustanovu do okončanja liječenja)
 • računi eventualnih troškova liječenja

Kod zahtjeva za duševni bol zbog smrti bliskog lica treba dostaviti izvod iz matične knjige umrlih i dokaz da je podnosilac zahtjeva u bliskom srodstvu s preminulim (izvod iz knjige vjenčanih, izvod iz matične knjige rođenih i sl.).

Osiguravajuće društvo dužno je da najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema urednog odštetnog zahtjeva oštećenom licu dostavi:

 • obrazloženu ponudu za naknadu štete, ako su odgovornost za naknadu štete i visina štete nesporni
 • obrazloženi odgovor, ako su odgovornost za naknadu štete ili visina štete sporni.

Ako konačna visina naknade štete nije mogla biti utvrđena u roku od 60 dana od dana prijema urednog odštetnog zahtjeva , društvo za osiguranje dužno je da oštećenom licu ponudi i isplati nesporni dio svoje obaveze na ime predujma.

Osiguravajuće društvo je dužno da isplati naknadu štete u roku od osam dana od dana odlučivanja odnosno od dana zaključenja sporazuma o naknadi štete.

Informacije o postupku rješavanja odštetnog zahtjeva

Za informacije u toku i nakon obrade odštetnog zahtjeva podnosilac odštetnog zahtjeva može se obratiti Sektor za procjenu i likvidaciju šteta na neki od sljedećih načina:

 • lično
 • poštom: Serdara Jola Piletića br. 22, 81000 Podgorica
 • elektronskom poštom: stete@generali.me
 • telefonom: +382 20 238 595, +382 20 680 900
Žalbeni postupak

Ukoliko podnosilac odštetnog zahtjeva nije zadovoljan odlukom ili postupanjem društva za osiguranje prilikom obrade odštetnog zahtjeva, žalbu/prigovor može podnijeti na neki od sljedećih načina:

Primljenu žalbu/prigovor rješava žalbena komisija u roku:

 • koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema žalbe/prigovora.