Shop
hero

Imovina

Imovina

Ulaganje u imovinu zahtijeva velika finansijska sredstva. Potencijalni nemili događaji, koje vrlo često ne možete kontrolisati niti predvidjeti, mogu značajno ugroziti imovinu i nanijeti velike materijalne štete, koje iziskuju nova novčana ulaganja. Najbolji način da pravovremeno preduprijedite moguće nastale štete i obezbijedite novčanu naknadu koja će vam svakako umanjiti gubitke – jeste osiguranje imovine.

Osiguranje imovine

Ostala imovinska osiguranja

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranje transporta

Osiguranje avijacije

Osiguranje penzionerskih kredita