Shop
Osiguranje penzionerskih kredita

Osiguranje penzionerskih kredita

Vaši benefiti

  • Porodica ne nasleđuje dug po kreditu i ostaje finansijski zaštićena
  • Zadovoljavajuća osigurana suma koja pokriva ostatak duga po kreditu
  • Korisnik kredita pristupa osiguranju bez zdravstvenog kartona, bez obzira na prethodno zdravstveno stanje
  • Odgovara standardima koje zahtijevaju banke prilikom podizanja penzionerskog kredita

Finansijska sigurnost za vaše najmilije

Podizanje kredita u starijem dobu nosi određene rizike. Kako biste finansijski zaštitili vaše najmilije, potrebno je da osigurate ostatak vašeg duga u slučaju da niste u mogućnosti da ga vratite.

Šta podrazumijeva osiguranje penzionerskih kredita?

Ovu vrstu osiguranja ugovara Banka, tako što osigurava svoja potraživanja u slučaju nemogućnosti vraćanja kredita usled smrti korisnika. U datim situacijama, Banci se isplaćuje iznos neotplaćenog duga korisnika kredita, koji ujedno predstavlja i osiguranu sumu. Porodica ostaje finansijski zaštićena i ne nasleđuje dug po kreditu.

Samim odobravanjem kreditnog plasmana uključeni ste u osiguranje, bez komplikovane procedure donošenja zdravstvenog kartona ili popunjavanja izjave o zdravstvenom stanju.

Više informacija

Proizvod  je namijenjen korisnicima starosne, invalidske ili porodične penzije starosti do navršenih 75 godina koji apliciraju za bankarski kredit.