Shop
Naknada za teže bolesti i hirurške intervencije

Naknada za teže bolesti i hirurške intervencije

Vaši benefiti

 • Jednokratna isplata novčane naknade za liječenje 18 najtežih oboljenja
 • Jednokratna novčana naknada u slučaju jedne od velikog broja hirurških intervencija

Kolektivno osiguranje lica za slučaj težih bolesti I hirurških intervencija

Kolektivno zdravstveno osiguranje lica za slučaj težih bolesti je vrsta zdravstvenog osiguranja koja obezbjeđuje isplatu novčane naknade u slučaju dijagnoze teže bolesti i izvršene hirurške intervencije.

 

Namijenjeno je poslodavcima, organizacijama, institucijama i drugim pravnim licima, koji na ovaj način svojim zaposlenima, korisnicima usluga, članovima i njihovim porodicama obezbjeđuju dodatnu sigurnost u svakodnevnom životu.

Kolektivno dopunsko zdravstveno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija obuhvata:

 • Osnovno pokriće - omogućava jednokratnu isplatu novčane naknade za liječenje 18 najtežih oboljenja: maligni tumori, moždani udar, infarkt miokarda, koma, embolija pluća, bakterijski meningitis, encefalitis, paraliza/paraplegija, otkazivanje rada bubrega, benigni tumori mozga, hronično oboljenje jetre, hronično oboljenje pluća, teže posljedice perforacije u gastrointestinalnom traktu, teža oboljenja žlijezda sa unutrašnjim lučenjem (Adisonova bolest), slepilo, maligni tumor kože (melanoma malignum), vanmaterična trudnoća, paraliza i dr.
 • Dodatno pokriće - omogućava jednokratnu isplatu novčane naknade za liječenje 15 težih bolesti uz plaćanje uvećane premije: Parkinsonova bolest, Alchajmerova bolest, Behterova bolest, Multipla skleroza, Lajmska bolest, opekotine trećeg stepena, reumatski arthritis, teže posljedice sepse, inflamatorna bolest crijeva (ulcerozni kolitis i Kronova bolest), epilepsija, teža oboljenja žlijezda sa unutrašnjim lučenjem (tireotoksična kriza, Kušingov sindrom i benigni feohromocitom), hronični venski ulkus i hronična venska insuficijencija, maligni tumori kože (bazocelularni i planocelularni karcinom).

Osiguranje za slučaj hirurških intervencija osiguranicima obezbjeđuje jednokratnu novčanu naknadu u slučaju jedne od velikog broja hirurških intervencija, a među njima:

 • operacije srca,
 • abdomena,
 • digestivnog trakta,
 • respiratornog, nervnog ili urinarnog sistema,
 • čula sluha, vida i dr.

Ove naknade se isplaćuju direktno osiguraniku, nakon ustanovljene dijagnoze teže bolesti ili obavljene hirurške intervencije.

Novčana naknada u visini procentualnog dijela sume osiguranja kojom osigurano lice raspolaže nakon isplate može poslužiti:

 • nabavci ljekova i sanitetskog materijala,
 • plaćanju dodatnih usluga koje se inače u medicinskim ustanovama posebno plaćaju,
 • organizovanju kućne njege,
 • svim drugim potrebama od trenutka kada se postavi dijagnoza ili se izvrši operacija u bolnici.

Osigurano lice slobodno raspolaže novcem, a isplata novčane naknade ne zavisi od troškova liječenja ili obavljanja hirurške intervencije (operacije) osiguranog lica, pa nije potrebno pravdati troškove da bi isplata bila izvršena.

Osiguranje ne pokriva teže bolesti koje su ustanovljene u trenutku potpisivanja ugovora, odnosno bolesti od kojih osigurano lice već boluje, niti hirurške intervencije za koje je ranije utvrđena potreba ili su bile izvršene prije početka osiguranja.

Unesi e-mail i šaljemo ti dokumenta
Preuzmi

Važna pitanja

Osigurano lice koje je u toku perioda osiguranja prijavilo neku težu bolest i dobilo naknadu, ima pravo i na 40% sume osiguranja za slučaj hirurške intervencije ukoliko se hirurškoj intervenciji podvrgava u cilju liječenja već prijavljene teže bolesti.

Novčana naknada u visini procentualnog dijela sume osiguranja isplaćuje se najduže u roku od 14 dana od dana podnošenja prijave osiguranog slučaja, odnosno od dana kada je Generali Osiguranje Montenegro primilo kompletiranu dokumentaciju i utvrdilo postojanje obaveze.